Η Attica Bank στο μηνιαίο δελτίο της για την οικονομία, προσθέτοντας ότι παρά το ότι ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κυμαίνεται ελαφρά υψηλότερα, ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλός, αναδεικνύοντας εν μέρει την ανθεκτικότητα της ζήτησης και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της παραγωγής και του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Θετικές εξελίξεις

Οι θετικές εξελίξεις συνοψίζονται στα εξής:

•       Το οικονομικό κλίμα ανέκαμψε περαιτέρω τον Ιανουάριο, κυρίως από ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των προσδοκιών σε βιομηχανία, κατασκευές και λιανικό εμπόριο. Η τάση μερικώς αντισταθμίστηκε από επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες.

•       Το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό εταιρικό τομέα, άνοδο των καταθέσεων, αλλά και αύξηση στα επιτόκια νέων χορηγήσεων.

•       Η αγορά εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται τον Δεκέμβριο, με την μείωση του ποσοστού της ανεργίας στο σύνολο του έτους να αγγίζει τις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, που αποτελεί την μεγαλύτερη μείωση από το 2004.

Οι δυσκολίες

Μεταξύ των προκλήσεων:

•       Καταγράφεται υψηλό και αυξανόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπό την μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές.

•       Βραχυχρόνιοι δείκτες δραστηριότητες, όπως η βιομηχανική παραγωγή, το λιανικό εμπόριο και η οικοδομική δραστηριότητα, συνέχισαν να καταγράφουν κόπωση κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2022.

•       Η υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας προκαλεί αυξημένη αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Πληθωριστικές πιέσεις το 2022, ανά συνιστώσα του ΑΕΠ

Στο ειδικό θέμα του μηνιαίου δελτίου της Attica Bank, παρουσιάζεται ανάλυση για τις εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις ανά συνιστώσα του ΑΕΠ και των επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2022. Ο ρυθμός πληθωρισμού το 2022 άγγιξε υψηλό 27ετίας, με σημαντικές επιπτώσεις στους πραγματικούς ρυθμούς μεγέθυνσης όλων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών.

Κλιμάκωση του λεγόμενου «εισαγόμενου» πληθωρισμού, λόγω κυρίως των υψηλών τιμών των ενεργειακών αγαθών, με τους δείκτες αποπληθωρισμού των εισαγωγών και των εξαγωγών να υπερβαίνουν σημαντικά τους αντίστοιχους δείκτες της κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

Στο 3ο τρίμηνο του 2022, ο δείκτης αποπληθωρισμού των εγχώριων εξαγωγών παρουσίασε ετήσια μεταβολή κατά 36%, των εισαγωγών κατά 27%, της κατανάλωσης κατά 8% και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 6%.

Απόκλιση μεταξύ των δεικτών αποπληθωρισμού των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ παρατηρείται και στην Ευρωζώνη, με τους αποπληθωριστές να είναι ωστόσο χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους εγχώριους σε όλες τις συνιστώσες του ΑΕΠ, με εξαίρεση τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.

Από την πλευρά της παραγωγής, ο κλάδος της βιομηχανίας φαίνεται να συμβάλλει περισσότερο στην πληθωριστική πίεση από τα τέλη του 2021, ωστόσο σημαντική συμβολή καταγράφουν επίσης ο πρωτογενής τομέας και οι υπηρεσίες “εμπόριο, τουρισμός, εστίαση”.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Στους τομείς των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι επενδύσεις σε «Κατοικίες και κατασκευές» καταγράφουν συστηματική κλιμάκωση των τιμών κατά τη διάρκεια 2021-2022. Οι πιέσεις που απορρέουν από τις τιμές των προϊόντων αναμένεται να υποχωρήσουν, σύμφωνα με τις ενδείξεις από τις αγορές γεωργικών προϊόντων.

Από Panos_bfs