Στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του στρέφεται ο όμιλος SABO καθώς πριν την εκπνοή του 2022, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού Net Metering, μέγιστης δυναμικότητας 500 KW.

Το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερες επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες δυναμικότητας 1,5 MW, με το βιομηχανικό συγκρότημα του Ομίλου να αποκτά συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2 MW.

Όπως αναφέρει η CEO του Ομίλου κα Μ. Κοίλιαρη, «στόχος της επένδυσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 60% έως το 2050 και η εξέλιξή μας σε μια από τις πιο «πράσινες» βιομηχανίες στην Ελλάδα. Οφείλουμε να προσθέτουμε αξία στους πελάτες μας εντός και εκτός Ελλάδας που μας στηρίζουν σταθερά εδώ και τέσσερις δεκαετίες, προσφέροντάς τους προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλό κόστος».

Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει σε ετήσια βάση ενέργεια που εκτιμάται στα 705 MWh ενώ ο προβλεπόμενος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται σε δύο έτη. Ο σταθμός παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία από τον συνεργάτη του Ομίλου SABO, SOLARAGE, που ανέλαβε τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την εγκατάσταση.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια βιομηχανία εντάσεως ενέργειας, η επένδυση στις ΑΠΕ και η μετάβαση σε ένα κυκλικό παραγωγικό μοντέλο βρίσκονται στην κορυφή της επιχειρηματικής agenda του Ομίλου, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Από Panos_bfs