Πρόγραμμα για 30 κενές θέσεις ανακοίνωσε το Νοσοκομείο Χαλκίδας για ηλικίες από 55 έως 67 ετών, ποιο συγκεκριμένα ακολουθεί η αγγελία του νοσοκομείου:

Από Panos_bfs