Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος
συναντήθηκαν την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022,
με τη διοίκηση και μέλη του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μόρνου, παρουσία και του Δημάρχου Δωρίδος
Γιώργου Καπεντζώνη.


Αφορμή για τη συνάντηση ήταν η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η
συμβασιοποίηση του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού
6.500.000 ευρώ, το οποίο ξεκινά με το νέο έτος!
Αντικείμενο του έργου, που αποτελεί διαχρονική ανάγκη και απαίτηση των
τοπικών παραγωγών, είναι η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας του Μόρνου.
Η  αρδευόμενη περιοχή θα αποτελείται από οκτώ τομείς, με καθέναν να έχει δική του
υδροληψία, δεξαμενή, αντλιοστάσιο και αρδευτικό δίκτυο.
Τα προβλεπόμενα έργα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρτια λειτουργία του αρδευτικού
έργου της πεδιάδας Μόρνου είναι:
 Η εγκατάσταση του συνολικού δικτύου άρδευσης.
 Η κατασκευή οκτώ αντλιοστασίων και -αντίστοιχα- οκτώ δεξαμενών, ώστε να
λειτουργούν ανεξάρτητα τα αρδευτικά δίκτυα στους οκτώ τομείς.
 Η βελτίωση-αποκατάσταση της κλίσης των κεντρικών αρδευτικών διωρύγων.
 Η κατασκευή μονίμου υπογείου αποστραγγιστικού δικτύου σε συγκεκριμένο τμήμα
και η κατασκευή φίλτρου αποστράγγισης σε άλλα τμήματα του παλαιού
αποστραγγιστικού δικτύου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Π.Ε. Φωκίδας, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί για ζητήματα που απασχολούν αγρότες και άλλους κατοίκους της
περιοχής, αλλά και να τους ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης των έργων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
«Συναντηθήκαμε στις αρχές του 2022 με τη διοίκηση και μέλη του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μόρνου
και δεσμευθήκαμε για την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου. Ένα έργο κομβικό, το οποίο
εκκρεμούσε χρόνια. Είμαστε πάλι εδώ, στην εκπνοή του έτους, με υπογεγραμμένη τη
σύμβαση κατασκευής του έργου. Έχει ήδη εγκατασταθεί ο εργολάβος και -αμέσως μετά τις
γιορτές- θα ξεκινήσουν οι εργασίες.» Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να φέρνει αποτέλεσμα! Αυτό πιστεύουμε. Αυτό πρεσβεύουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε συνεργασία με τον Δήμο Δωρίδος και τη διοίκηση του ΤΟΕΒ, τον κατακτούμε»
, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

«Είναι σε όλους γνωστό το ιστορικό αυτού του σπουδαίου έργου. Δεν χρειάζεται να
αναφερθούμε ξανά. Οφείλουμε, όμως, να επισημάνουμε ότι εμείς -σε 3 μόλις χρόνια- και τη
χρηματοδότηση εξασφαλίσαμε και τη δημοπράτηση ολοκληρώσαμε και οι εργασίες θα
ξεκινήσουν άμεσα. Τηρήσαμε, ότι είχαμε υποσχεθεί και συνεχίζουμε τη δουλειά μας για το
καλό του τόπου μας»,
δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος.

Από eXpressEvia