Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή Κοινότητα Ατόμων, Κινητικότητα για μαθητές και προσωπικό στην ΕΕΚ το ΕΠΑΛ Αλιβερίου, υλοποιεί σχέδιο κινητικότητας με τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών με drowns.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιείται επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών στο Σαλέρνο της Ιταλίας από 7 έως 22 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο έχει σαν στόχο οι εκπαιδευόμενοι μαθητές και μαθήτριες των τομέων Γεωπονίας Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής να εξειδικευτούν σε νέες τεχνολογίες του τομέα της Γεωργίας με δεδομένα και εικόνες.

Θα κατανοήσουν το σύστημα διαχείρισης του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση πληροφορικής, δορυφορικού εντοπισμού θέσης δεδομένων, τηλεπισκόπησης και συλλογής δεδομένων. Τεχνολογίες που αποτελούν το μάτι του αγρότη και έχουν ως στόχο την βελτιοποίηση της απόδοσης των συντελεστών παραγωγής και δυνητικά την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia