Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – Τεχνικά –
Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του
έργου, αρχικού προϋπολογισμού ύψους 150.000 ευρώ, από τον Δήμο Καρπενησίου στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τη δημοπράτηση και
την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών.
Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε δύο επικίνδυνα
τμήματα του οδικού δικτύου από τη διασταύρωση της Ε.Ο Καρπενήσι – Προυσός προς την
Τ.Κ. Χελιδόνας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται στον οδικό άξονα προς την Τ.Κ. Χελιδόνας:
 Η αποκατάσταση Ιρλανδικής διάβασης και η επανακατασκευή των τοιχίων ανάντι και
κατάντι του δρόμου.
 Η επανακατασκευή οπλισμένου τοιχίου αντιστήριξης, το οποίο είχε καταστραφεί από
τον ποταμό «Τρικεριώτη», με στόχο την επαναφορά του δρόμου στο αρχικό πλάτος του
Προβλέπεται επίσης η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε τρία σημεία του οδικού άξονα
προς την Ι.Μ. Δομιανών, ώστε να καταστεί δυνατή η διέλευση των μεγάλων οχημάτων προς
αυτήν.
Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός δήλωσε:
«Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Καρπενησίου και αναλαμβάνουμε τη
χρηματοδότηση, τη δημοπράτηση και την επίβλεψη των εργασιών σε δύο επικίνδυνα τμήματα
του οδικού δικτύου, από τη διασταύρωση της Ε.Ο Καρπενήσι – Προυσός προς την Κοινότητα
Χελιδόνας, αλλά και σε τρία σημεία του οδικού άξονα προς την Ιερά Μονή  Δομιανών. Στόχος
μας είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και η πιο εύκολη πρόσβαση λεωφορείων και
άλλων μεγάλων οχημάτων στη Μονή».

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης τόνισε: «To έργο δίνει λύση στην βελτίωση και
την ασφάλεια των οδικών προσβάσεων προς Χελιδόνα και Ι.Μ. Δομιανών και ο Δήμος από την
πλευρά του θα κάνει ότι είναι δυνατό για την άμεση υλοποίηση του».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia