Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μειώνει το ενεργειακό του αποτύπωμα με την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στα Εργοστάσιά του.
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για
ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα δύο εργοστάσια του,
στο Βόλο και το Μηλάκι Ευβοίας. Η κίνηση στοχεύει στη σημαντική περαιτέρω
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου και συμβάλλει στην εθνική
προσπάθεια για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υψηλότερης
διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα της
χώρας.
Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών
συστημάτων, συνολικής επιφάνειας 118 στρεμμάτων και  συνολικής ισχύος 10.2
MW με στόχο την παραγωγή περίπου 14.000 MWh, που αντιστοιχούν  στην κάλυψη
αναγκών περίπου 3500 νοικοκυριών. Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την προμήθεια και
εγκατάσταση των υλικών, καθώς και την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων
ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ.
Πρόκειται για μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις ΑΠΕ στη χώρα για την υψηλή τάση
χωρίς ενεργειακό συμψηφισμό, που θα καλύπτει το 5% των ετήσιων αναγκών του
Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια από τον Ιανουάριο του 2025, βελτιώνοντας παράλληλα
την ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος.
 
Ο κ. Δημήτριος Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε
σχετικά: «Διατηρώντας πάντα τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του
περιβάλλοντος, συμβάλλουμε με την πρωτοβουλία αυτή στην εθνική προσπάθεια
που γίνεται για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το επενδυτικό
μας πρόγραμμα προσηλωμένοι στη στρατηγική μας να ηγηθούμε της μετάβασης σε
καινοτόμες και αειφόρες κατασκευές».

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου, αδρανών
και σκυροδέματος στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 110 χρόνια παρουσίας στην
αγορά. Με ένα δίκτυο περισσότερων από 50 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων
ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της μεταστροφής του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν
κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει στην ελληνική και διεθνή
αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες
ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Heracles Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES
Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχετικά με τη Holcim
Η Holcim χτίζει την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις
καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, η Holcim κάνει πραγματικότητα την
ανάπτυξη πιο πράσινων πόλεων και πιο έξυπνων υποδομών αλλά και την αναβάθμιση του
βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής
της, η Holcim εξελίσσεται σε μια εταιρία καθαρού μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, έχοντας
πάντα τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες στην καρδιά της επιτυχίας της. Η εταιρία
προωθεί την κυκλική οικονομία και ως πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση φροντίζει να χτίζει
περισσότερα με λιγότερα. Η Holcim αποτελείται από 70.000 ανθρώπους παθιασμένους με τη
δημιουργία προόδου για τον άνθρωπο και τον πλανήτη σε 70 αγορές και 4 δραστηριότητες:
Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Λύσεις & Προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.holcim.com.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia