Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας έχοντας υπόψη την ανάγκη για την ομαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων εορτασμού του Αγ. Γεωργίου σε χώρους ευθύνης του, ανακοινώνει ότι :
Απαγορεύεται τη στάση και τη στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος στις παρακάτω οδούς της πόλης της Χαλκίδας.

Σε αμφότερες τις πλευρές της οδού Λιάσκα.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Στην οδό Θ. Παπαστρατή καθ ́ όλο το τμήμα της που περιλαμβάνεται στη χερσαία ζώνη λιμένος. 2. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει από την 06:00 π.μ. ώρα της Κυριακής 23-04-2023 έως το πέρας των
Θέμα: «Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης παντός τροχοφόρου οχήματος ενόψει διεξαγωγής εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγ. Γεωργίου»
εκδηλώσεων

Από Panos_bfs