Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ45.000€
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ45.000€
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ80.000€
Μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Καποδιστριακού Σχολείου στο Γαλαξείδικαι για τη δημιουργία της νέας Αρχαιολογικής Συλλογής ΓαλαξειδίουΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΝΟΤ. ΙΟΝΙΟΥ110.000€
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ75.000€
ΜΕΛΕTΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ “CastelloRosso”ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ100.000€
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ186.419,52€

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 641.419,52 ευρώ.  

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανόςδήλωσε: «Εντάσσουμε σήμερα επτά ακόμη έργα αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ή τοπόσημων της Στερεάς Ελλάδας και ο στόχος μας είναι διπλός. Προστατεύουμε αφενός ό,τι κρατά άσβεστη τη μνήμη, ό,τι αναδεικνύει το ένδοξο παρελθόν του τόπου μας. Παράλληλα, όμως, επενδύουμε σε έργα πολιτισμού και στην υπεραξία που δημιουργούν, ώστε να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία το όφελος».

Από Panos_bfs