Η πρόσκληση αφορά στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»του ΠΑΑ 2014-2022.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της πρόσκλησης.

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 13.150.000 ευρώ και ηένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης κυμαίνεται από 40-60%.

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάπτυξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αναλυτικές προσκλήσεις από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής πρόσκλησης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης από 15/03/2023 έως και 16/05/2023 (ώρα 13:00) ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο https://www.ependyseis.gr.

Αναφορικά με τη νέα πρόσκληση, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής Κων/τίνος Αποστολόπουλος δήλωσε: «Πρόκειται για ένα μέτρο ιδιαίτερης σημασίας για τους αγρότες καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται, κι αυτό δείχνει τη συνεχή στήριξη τουπρωτογενούς τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης σηματοδοτούν την αλλαγή σελίδας στον αγροτικό χώρο, φέρνοντας στο προσκήνιο μια καινούρια αγροτική πραγματικότητα με μια νέα γενιά αγροτών, που αξιοποιεί τεχνικές έξυπνης γεωργίας και καινοτόμες πρακτικές. Μια νέα εποχή ξεκινά μέσα από την ψηφιακή οικονομική ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο ένα βιώσιμο και “πράσινο’’ πρωτογενή τομέα».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

………………………………………………

Από Panos_bfs