Ο Δήμος Χαλκιδέων και ο ΔΟΑΠΠΕΧ επιβραβεύει με τιμητική διάκριση τους αθλητές-
τριες Αθλητικών Συλλόγων με καταστατική έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων και αθλητές- τριες
Δημότες του Δήμου Χαλκιδέων που διακρίθηκαν σε Παγκόσμιο- Πανευρωπαϊκό και
Πανελλήνιο επίπεδο στο έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.10/2023 ομόφωνη Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Η τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί σε ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό εκδήλωση που θα
διοργανώσει , σε εκείνους που σημείωσαν από 1.1.2022 έως 31.12.2022:
α) Κατάκτηση 1 η ς έως 8 ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών−γυναικών, νέων
ανδρών−νέων γυναικών, εφήβων−νεανίδων, παίδων–κορασίδων, σε άθλημα ή αγώνισμα
αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες συμπεριλαμβανομένης της
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ
β) Κατάκτηση 1 ης έως 8 ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ανδρών − γυναικών,
νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, παίδων– κορασίδων. σε άθλημα ή
αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες
συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ
γ) Κατάκτηση 1 ης έως 3 ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες, ανδρών − γυναικών, νέων
ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, παίδων– κορασίδων. σε άθλημα ή αγώνισμα
αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες συμπεριλαμβανομένης της
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής
διάκρισης των περιπτώσεων α,β και γ είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων
από οκτώ(8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά
αθλήματα η συμμετοχή οκτώ(8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ(8)
τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
δ) Η κατάκτηση 1 ης έως 3 ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών − γυναικών, νέων
ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων ,παίδων– κορασίδων. σε άθλημα ή αγώνισμα
αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες συμπεριλαμβανομένης της
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ
ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής
διάκρισης των περιπτώσεων δ και 3 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση οκτώ(8) τουλάχιστον
ομάδων προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή
οκτώ(8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
στ) Η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες.
ζ) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των
κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες
ομοσπονδίες συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που
καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες αθλητικές Ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση
για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες
διοργανώσεις.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Α. Στην έννοια των εξαιρετικών διακρίσεων δεν περιλαμβάνονται:

 1. Οι διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση κυπέλλου ή
  διεθνή συνάντηση ή άλλης μορφής αγώνες
 2. Κάθε αθλητής θα βραβεύεται για την μεγαλύτερη διάκριση που έχει επιτύχει.
 3. Η κατάκτηση πρωταθλήματος ομαδικού αθλήματος που δεν είναι το πρώτο την
  τάξει της αντίστοιχης ομοσπονδίας.
 4. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι προπονητές των διακριθέντων ομάδων /αθλητών
 5. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αθλητικοί σύλλογοι που ανήκουν οι αθλητές των μη
  ομαδικών αθλημάτων.
  Β. Στους τιμώμενους θα αποδοθεί τιμητική πλακέτα
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Γ. Θα γίνει ειδική βράβευση στους αθλητές των SPECIAL OLYMPICS.
Παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Αθλητικών Συλλόγων / Ενώσεων να
υποβάλλουν με αναλυτικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αγώνισμα, διάκριση, ημερομηνία) τους
αθλητές-τριες που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές ώστε να βραβευθούν στην
εκδήλωση. Τα ανωτέρω να συνοδεύονται από την αντίστοιχη πιστοποίηση και φωτογραφικό
υλικό / Βίντεο.
Οι αθλητές- τριες Δημότες του Δήμου Χαλκιδέων επιπρόσθετα και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
Παρακαλούμε όπως οι διακρίσεις αυτές περιέλθουν στην υπηρεσία μας μέχρι
την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
[ doappex@gmail.com ], είτε με κατάθεση / αποστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας
{Δημαρχείο «μέγαρο Κότσικα», Φαρμακίδου 15 _ Χαλκίδα Τ.Κ.34132}

Από eXpressEvia