Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Εύβοιας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην Επαρχιακή Οδό Λιναριά -Σκύρος – Αεροδρόμιο, στη θέση «Μπάσαλες» Σκύρου, από τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου.

Στη φάση εκκίνησης των εργασιών μπαίνει το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας για τη
Σκύρο με τίτλο ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 6/2/2019 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ», προϋπολογισμού €3.500.000 (με ΦΠΑ), που
χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικότερα, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ξεκινούν οι εργασίες σταθεροποίησης του
ανάντη και κατάντη πρανούς καθώς και επιρροής της διάβρωσης στον πόδα της
κατολίσθησης, στη θέση «Μπάσαλες» της επαρχιακής οδού που ενώνει τη Χώρα
Σκύρου με τα Μαγαζιά. Η πρώτη φάση του έργου, που αφορά την κατασκευή των
φρεατοπασσάλων επί της οδού, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/05/2023.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Για λόγους ασφάλειας, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, το τμήμα της επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 31 Σκύρος – Λιναριά στη θέση
«Μπάσαλες» θα παραμείνει κλειστό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, από
6/2/2023 μέχρι 31/5/2023. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του οικισμού της
Σκύρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Σε περίπτωση που
απαιτηθεί, σε συνεννόηση και συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, θα εξεταστεί η
δυνατότητα διέλευσης των βαρέων, υπερμεγεθών και μεγάλων οχημάτων από το εν
λόγω τμήμα, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στους χρήστες της οδού.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεριμνήσει για την τοποθέτηση της απαιτούμενης
σήμανσης για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και κυρίως με ασφάλεια, τόσο για τους
διερχόμενους οδηγούς όσο και για τους εργαζόμενους, εκτέλεση του εν λόγω έργου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της τοποθετημένης σήμανσης
και την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ για όσο διάστημα θα εκτελούνται οι εργασίες.

Από eXpressEvia