Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ασφαλτοστρώσεις στο χωριό του Οξυλίθου καθώς και η πρώτη φάση τοιχίου αντιστήριξης στην παιδική χαρά. Βελτίωση του οδοστρώματος από τις βλάβες της ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. ” όπως ενημερώνει στο διαδίκτυο ο τοπικός σύμβουλος κ. Βαγγελής Καρτελιάς.

Από eXpressEvia