Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την ένταξη της Πράξης: «Μελέτες ωρίμανσης για τη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου της Άμφισσας (α΄ φάση)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Το επιβλητικό κάστρο της Άμφισσας χρονολογείται στον 13ο αιώνα μ.Χ. και είναι άμεσα συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης. Το μνημείο παρουσιάζει σοβαρά -κατά τόπους- προβλήματα ευστάθειας και η ενταγμένη πλέον πράξη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη επιλεγμένων περιοχών στο νότιο τμήμα του Κάστρου (τοπογραφική μελέτη, γεωτεχνική και γεωστατική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ανάλυσης υλικών και συντήρησης) και δη στο τμήμα, όπου εντοπίζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατάρρευσης βράχων ή τμημάτων του μνημείου, όπως έχει αποτυπωθεί και στην -εγκεκριμένη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο- προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 75.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως το προϋπολογιζόμενοκόστος εκπόνησης των μελετών ωρίμανσης.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανόςδήλωσε: «Διανύουμε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία εξαντλούμε κονδύλια του ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, ώστε να προετοιμάσουμε έργα προς χρηματοδότηση, από το νέο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

«Ένα από τα σημαντικότερα, είναι και η ανάδειξη του εμβληματικού Κάστρου της Άμφισσας. Εξασφαλίσαμε την αναγκαία χρηματοδότηση των μελετών ωρίμανσης και είμαστε σε επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος για να εξασφαλίσουμε έπειτα και τη χρηματοδότηση του αναγκαίου έργου».

Από Panos_bfs