Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκαν νέες  πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Πρόκειται για τις ακόλουθες πράξεις:

1. «Μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση, στερέωση και ανάδειξη μνημείων της Δυτικής πόλης των Δελφών και για την αποκατάσταση, στερέωση και ανάδειξη των Ανατολικών Θερμών του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών»προϋπολογισμού 55.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκπονηθούν οι κάτωθι μελέτες: Γεωτεχνική μελέτη, Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική και Στατική (για επιλεγμένα τμήματα), Μελέτη ανάλυσης υλικών και συντήρησης (για επιλεγμένα τμήματα), συνολική Αρχιτεκτονική μελέτη ανάδειξης και διαμόρφωσης χώρου, όπως και μελέτη συντήρησης ψηφιδωτών δαπέδων.

Συγκεκριμένα, οι μελέτες στοχεύουν στην ανάδειξη του ρωμαϊκής εποχής συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση ανατολικά του περιβόλου του τεμένους. Με βάση τα στοιχεία των ανασκαφικών τομών και των δημοσιεύσεων, το κτήριο είχε τουλάχιστον δύο κατασκευαστικές φάσεις, στο β’ μισό του 3ου αιώνα μ.Χ. και στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.

2. «Συμπληρωματικές μελέτες για την συντήρηση – αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ιερού ναού Γενεσίου Θεοτόκου στο ΡεγγίνιΦθιώτιδας»προϋπολογισμού 25.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Ο ναός του Γενεσίου της Θεοτόκου στο Ρεγκίνι Φθιώτιδας ανήκει στον τύπο του μονόχωρου, δρομικού, καμαροσκέπαστου ναού και χρονολογείται από το 1755. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μεταβυζαντινό μνημείο της Λοκρίδας, καθώς συνδέεται με ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης (μάχη Βασιλικών).

Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Συντήρησης – Αποκατάστασης και Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του ναού», που αποτελεί προτεραιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι απαραίτητη η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών (αρχιτεκτονική και στατική) καθώς επίσης και η εκπόνηση Η/Μ μελέτης.

3. «Μελέτες ωρίμανσης, στερέωσης, ανάδειξης και συντήρησης Παλαιάς Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Το Καθολικό της παλαιάς Μονής Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλλο ναός, που χρονολογείται κατά τον 13ο ή 14ο αιώνα και κηρύχθηκε Βυζαντινό μνημείο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινήςπεριόδου. Σε αυτή την Ιερά Μονή πρωτοεμόνασε ο εθνεγέρτης της Ρούμελης Δεσπότης Ησαΐας, Επίσκοπος Σαλώνων και φιλοξένησε στις μοναχικές τάξεις σε νεαρά ηλικία τον Αθανάσιο Διάκο.

Το Καθολικό αντιμετωπίζει πλέον πολλά προβλήματα κυρίως λόγω της υγρασίας στο εσωτερικό του ναού. Οι προτεινόμενες μελέτες (τοπογραφική, στατική, αρχιτεκτονική, μελέτη ανάλυσης υλικών και η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης τοιχογραφιών) θα συνδράμουν στην προστασία, διάσωση και προβολή του μνημείου.

4. «Συμπληρωματικές μελέτες αποκατάστασης κελιών και διαμόρφωσης του εσωτερικού αύλειου χώρου της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι κηρυγμένο μνημείο. Το καθολικό είναι ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής περιόδου στην Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και στατική μελέτη αποκατάστασης καθολικού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, απαιτούνται συμπληρωματικές μελέτες για τον ευπρεπισμό των πτερύγων του μοναστηριακού συγκροτήματος.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

«Πάγωσε ο καιρός, αλλά δεν πάγωσε το έργο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλαδας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Δουλεύουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας, με την πλήρη στήριξη της Διαχειριστικής αρχής μας. Εντάξαμε τέσσερις ακόμη πράξεις στο ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, ώστε να ωριμάσουν έργα των Εφορειών Αρχαιοτήτων Φωκίδος και Φθιώτιδας – Ευρυτανίας και να τα χρηματοδοτήσουμε ακολούθως από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2027. Πρόκειται για μια σειρά έργων και παρεμβάσεων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών και Βυζαντινών μνημείων του τόπου».

Από Panos_bfs