Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού
Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Φαρμακίδου 15 – 1 ος όροφος ) και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: 1 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023
ΘΕΜΑ 2ο: Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ
αμειβόμενων σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από το αντίτιμο
που εισπράττει ο ΔΟΑΠΠΕΧ για την λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών
δομών έτους 2023-24
ΘΕΜΑ 3ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΜΑ 4ο: Εφαρμογή στοχοθεσίας & ετήσιο πρόγραμμα δράσης ΔΟΑΠΠΕΧ έτους
2023
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης
Προμήθειας Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 7ο: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ 26.2.2023
ΘΕΜΑ 8ο: ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΘΕΜΑ 9ο: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Από eXpressEvia