Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (1.528) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και για επτά (7) μήνες και όχι πέραν της 31.12.2023.

Αρχαιολογικές Συλλογές Λίμνης και Αιδηψού

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 1 θέση

Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 1 θέση

Φρούριο Καράμπαμπα

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 1 θέση

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 3 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων – 1 θέση

Τέμενος Εμίρ Ζαδέ & Οικία Ενετού Βαϊλου & Αρχαιολογικό Μουσείο Οδού Βενιζέλου

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 2 θέσεις

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 5 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων – 2 θέσεις

Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 1 θέση

Αρχαιολογική Συλλογή Οσίου Λουκά

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 1 θέση

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Γραφεία Εφορείας (Δ. Δελφών)

ΤΕ Λογιστών – 1 θέση

Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Δελφών

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 40 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων – 4 θέσεις

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας – 4 θέσεις

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Από Panos_bfs