Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι καινοτόμο, καθώς εισάγει τη μαθητοκεντρική θεώρηση του περιεχομένου, είναι πρωτοποριακό με σύγχρονες προτάσεις για την ολιστική θεώρηση της γλώσσας και την ένταξη της λογοτεχνίας, είναι επιστημονικό με την υιοθέτηση σύγχρονων γλωσσολογικών προσεγγίσεων για τη μελέτη της γλώσσας και είναι άμεσα εφαρμόσιμο, γιατί περιλαμβάνει πλήθος διδακτικών δραστηριοτήτων. 

Ακόμα, εισάγει τις περιόδους μετάβασης από το νηπιαγωγείο στην Πρώτη Δημοτικού και από την Έκτη Δημοτικού στην Πρώτη Γυμνασίου, δίνει έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες, στα κείμενα και την πολυτροπικότητα, στο λεξιλόγιο, στη λειτουργική γραμματική, εισάγει τη μελέτη του ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου και εντάσσει αρμονικά τη ψηφιακή τεχνολογία.  

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο Δημοτικό εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα των εκπονητών Μ. Οικονομάκου, Γ. Τρυφιάτη, Α. Μήτση, Δ. Κανελλόπουλο, Κ. Τζανάκη και Σ. Σαμαρά και των εποπτών Ε. Μαγουλά και Ν. Μήτση, καθηγητών γλωσσολογίας, και με τη συνεργασία του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, ως θεσμικού συμβούλου του ΙΕΠ για τα Προγράμματα Σπουδών της Γλώσσας.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Διαβάστε περισσότερα ….esos.gr

Από Panos_bfs