Πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών (Γενναδίου 8, 7 ος
όροφος Αθήνα).
Το παρόν έδωσαν πολλά μέλη από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και μέλη που
συνδέθηκαν μέσω της πλατφόρμας zoom.
Στη φετινή Γενική Συνέλευση, προέδρευσε ο Γιώργος Στάθης και στη θέση γραμματέα,
ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά η Αναστασία Πουλοπούλου.
Πλούσιο το έργο του απολογισμού για το 2022, το οποίο εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου παρουσίασε στα μέλη ο πρόεδρος Γεώργιος Κουλουράς. Επίσης
παρουσίασε και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Έ.Σ.Ε.Τ. για το 2023, το
οποίο είναι ιδιαίτερο, καθώς η Ε.Σ.Ε.Τ. συμπληρώνει 60 χρόνια συνεχούς δράσης.
Τον οικονομικό απολογισμό έκανε η ταμίας Τάνια Δούλαλα ενώ η πρόεδρος της
Ελεγκτικής Επιτροπής Μαρία Βαλσαμοπούλου, διάβασε την Έκθεση Ελέγχου της
Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2022 (έσοδα – έξοδα) .
Μετά την ομόφωνη έγκριση του απολογισμού του 2022 και του προγραμματισμού για το
2023 μέσα σε ζεστό και ευχάριστο κλίμα έγινε η κοπή της βασιλόπιτας με ανταλλαγές
ευχών μεταξύ των μελών. Φέτος το φλουρί και το δώρο της Ε.Σ.Ε.Τ. κέρδισε η τυχερή
Αναστασία Πουλοπούλου.

Από eXpressEvia