Στις 02/02/2023 δόθηκε βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας σε αιολικό σταθμό 51 ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύος 244,8 MW από την ΡΑΕ, στα όρια των Δήμων Κύμης Αλιβερίου και Ερέτριας (ΑΔΑ : 9Ζ8ΩΙΔΞ-ΣΞΜ).

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου υλοποιώντας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση των ΑΠΕ στα διοικητικά του όρια, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες (καταθέτοντας αίτηση Αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της, ήτοι μέχρι τις 2.3.2023, προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμά να στραφούμε στη συνέχεια με Αίτηση Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) ώστε να ακυρωθεί η άδεια παραγωγού.

Είναι γνωστό και το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου το έχει αποφασίσει ομόφωνα πως δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλες ανεμογεννήτριες στο δήμο μας.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Ως δήμος και ως νομός έχουμε συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της χώρας μας και η περαιτέρω εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον τόπο μας δεν συμβάλει στην ανάπτυξή του!

Από eXpressEvia