Τον κ. Παναγιώτη Αναγνώστου πρώην τοπικό υπεύθυνο στην κατασκευή της Μονάδας Νο.5 της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και σημερινό Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο του δήμου Κύμης Αλιβερίου, ρωτήσαμε ως ειδικότερο επί του θέματος της θέρμανσης του αστικού ιστού του Αλιβερίου με φυσικό αέριο ή με
τηλεθέρμανση από την Μονάδα Νο.5 συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ
Α.Ε..

Ο κ. Αναγνώστου με τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτει αλλά και με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα των δημοτών ως αιρετός, έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα του φυσικού αερίου και της τηλεθέρμανσης στο Αλιβέρι.

Συγκεκριμένα απάντησε:

Ως γνωστόν αρμόδια για την ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου είναι η Δημόσια
Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ).
Η εταιρεία αυτή προκειμένου να αναπτύξει δίκτυα τροφοδοσίας φυσικού αερίου σε πόλεις, εξετάζει το
θέμα οικονομοτεχνικά, για την διαπίστωση οικονομικής ωφέλειας.
Όμως αυτήν την εποχή, λόγω διαφόρων καταστάσεων, η τιμή του φυσικού αερίου έχει καταγράψει πολύ υψηλές τιμές με αποτέλεσμα αυτήν την περίοδο να κριθεί ως συμφέρουσα πηγή θέρμανσης αυτή που χρησιμοποιεί ως καύσιμο το πετρέλαιο, όπως βλέπουμε και στη μελέτη ΕΜΠ.
Κατά συνέπεια η ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου για θέρμανση του Αλιβερίου, μάλλον θα πρέπει να
αναβληθεί μέχρι να μειωθεί και να κατασταλάξει η τιμή του φυσικού αερίου.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Στη συνέχεια ο κ. Αναγνώστου αναφέρει :
Η θερμοκρασία στην έξοδο του θαλασσινού νερού ψύξεως της Μονάδας Νο.5, στην διάρκεια του
χειμώνα είναι πολύ χαμηλή (όχι πάνω από 16°C) και επομένως η τηλεθέρμανση από αυτήν την πηγή
είναι τεχνικά αδύνατη.
Εξάλλου η λειτουργία της μονάδας αυτής δεν είναι συνεχής στην διάρκεια του 24ώρου, καθώς
εξαρτάται από την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά συνέπεια οποιαδήποτε συζήτηση για
παροχή ατμού για θέρμανση δεν έχει τεχνική βάση.
Η τηλεθέρμανση των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο)
πραγματοποιούνταν από λιγνιτικές μονάδες βάσεως παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνεχούς
λειτουργίας.
Τέλος αρκετοί Δήμοι της χώρας προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια της ηλεκτρικής
ενέργειας, εντάσσονται στο πρόγραμμα net metering, συμψηφισμού παραγόμενης και
καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαθιστώντας φωτοβολταΐκούς σταθμούς ή ακόμα και Μικρούς
Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή
λόγω ανεπάρκειας, αρκείται μόνο σε συζητήσεις επί του θέματος.


Περισσότερα για την τηλεθέρμανση https://eviaplan.blogspot.com/2022/01/protasi-tilethermansis-
Aliveriou.html

Από eXpressEvia