Πρόσκληση Σύγκλισης του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτου Γεώργιου Παπανικολάου» εξέδωσε ο Πρόεδρος κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

Μέλη του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε τακτική συνεδρίαση. Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του ΝΠΔΔ
«Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού με τηλεδιάσκεψη από την πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών e:Presence.gov.gr, την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.
προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» οικ. έτους 2023».
– Λήψη απόφασης περί έγκρισης πίνακα ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Επίσης, η συνεδρίαση συνεχίζεται σύμφωνα με δεύτερη πρόσκληση :

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική  συνεδρίαση του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού  με τηλεδιάσκεψη από την πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών e:Presence.gov.gr,  την  Δευτέρα  16  Ιανουαρίου  2023 και ώρα  12:30 μ.μ.  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω   θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί  τροποποίησης της υπ΄αριθ. 6/2020 απόφασης  με θέμα: Ορισμός των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
  1. Λήψη απόφασης περί σύνταξης κανονισμού λειτουργίας του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου».
  1. Ενημέρωση.
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

 

Από eXpressEvia