Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα
19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας
(Φαρμακίδου 15 – 1 ος όροφος ) και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικονομικού έτους 2023 και ολοκληρωμένο
πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ)

Από eXpressEvia