Με θέμα : Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση  ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.  ΣΧΕΤ:_1) ΦΕΚ-2022-τευχος Β Αρ. Φύλλου3424 και σχετικά με την Απόφαση Δημάρχου 1526/2022 (Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών  Υποδομών/Εγκαταστάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα.), ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου ενημερώνει τους προέδρους των κοινοτήτων για τα μέτρα εξοικονόμησης  ενέργειας σε κτίρια φορέων του Δημόσιου ως εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, θα πρέπει να τηρηθούν από όλους τους εργαζόμενους μέτρα και ενέργειες άμεσα, για την τήρηση του νόμου. 

Άμεσα Μέτρα 

• Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ελάχιστης) τόσο σε θερμαινόμενα/κλιματιζόμενα όσο και σε μη κτίρια βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 15251:2007. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την θερινή περίοδο ο κλιματισμός ρυθμίζεται στους 27ο C και κατά την χειμερινή στους 19o C 

• Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. 

Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου (υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, φωτισμός) σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και δεν χαρακτηρίζονται 24ωρης 

λειτουργίας. 

• Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό. 

• Περιορισμός φωταγωγίας αθλητικών εγκαταστάσεων και προαύλιων χώρων, παιδικών 

σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολικών κτιρίων από 18:00-21:00 αρχικά, με προοπτική αλλαγής των ωρών λειτουργίας του φωτισμού και ανάλογα τις απαιτήσεις και τις συνθήκες.. 

Να σημειωθεί ότι υπάρχει υποχρέωση ελέγχου της τήρησης των παραπάνω μέτρων και καταγραφής των αποτελεσμάτων, από τους ορισμένους Διοικητικά Υπεύθυνους, ώστε να αναρτούνται τα αποτελέσματα των μέτρων στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών. 

Παρακαλώ για την πιστή εφαρμογή και τήρηση των ανωτέρων βασικών άμεσων μέτρων. Η Υπηρεσία θα προβαίνει σε έλεγχο τήρησης των ανωτέρω. 

Υπογράφουν ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Μπουραντάς και ο υπεύθυνος ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων κ. Αυγουστής Αιμήλιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

 

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia