ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ» ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στο πρώτο τρίμηνο της συμμετοχής μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πιστεύω
χρήσιμο να διατυπώσουμε τους προβληματισμούς μας.
Οι παρεμβάσεις μας αφορούσαν κύρια τα «καυτά θέματα» της Στερεάς
 Το περιβάλλον και το Δημογραφικό
 Το αγροτικό ζήτημα
 Τη διαχείριση του Υδάτινου Δυναμικού της Στερεάς
 Τις υποδομές και τα εγγειοβελτιωτικά έργα
 Την επιχειρηματικότητα και τρέχοντα ζητήματα
 Τον συγκεντρωτικό προγραμματισμό της Περιφερειακής Διοίκησης, της κυβερνούσας
παράταξης.
Τη Διοίκηση και τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και κύρια στο χώρο της
καθαριότητας και της υγείας. Οι απαντήσεις στις επερωτήσεις και τις ερωτήσεις των
συμβούλων, έχουν σχεδόν τυπικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν αντικείμενο σύνθεσης
απόψεων στα μεγάλα θέματα που αναφέραμε.
Η Διοίκηση και ο τρόπος λειτουργίας δυστυχώς έχει τις αγκυλώσεις του «παχύδερμου»
κράτους. Όλα γίνονται «αλά καρτ» διαρκώς και συγκεντρωτικά και το προσωπικό
βρίσκεται σε ανασφάλεια. Το μόνιμο προσωπικό δεν αξιολογείται αφού οι διευθυντικές
θέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανακοινώνονται από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Το
εποχικό προσωπικό, που στους κρίσιμους τομείς υγείας, καθαριότητας βρίσκεται
διαρκώς σε ανασφάλεια για την απασχόλησή του.
Ζητήσαμε από την Περιφέρεια να λειτουργήσει θεσμικά, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να
αξιολογεί αντικειμενικά, με βάση τις ικανότητες το προσωπικό. Ζητήσαμε οι αρχές μιας
δημοκρατικής διακυβέρνησης να εφαρμόζονται, όπως σε κάθε δημοκρατική διοίκηση.
Αυτονομία του θεσμού από την κεντρική Διοίκηση και Διαφάνεια στις επιλογές.
Αξιολόγηση – Έλεγχος και Λογοδοσία του προσωπικού. Η απάντηση έχουμε στείλει
επιστολές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δυστυχώς η Διοίκηση λειτουργεί «κατ’εικόνα
και ομοίωση» του επιτελικού κράτους. Επιβάλλεται για αυτό δημοκρατική ανατροπή με
τη συμβολή και τη συμμετοχή των εργαζομένων.
Ζητήσαμε έναν ετήσιο και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, για τα μεγάλα έργα και τις
προτεραιότητες της Περιφέρειας από το 2024 – 2029. Ο προγραμματισμός αυτός θα
έχει αντικειμενικά αναπτυξιακά κριτήρια τοπικά – πληθυσμιακά και ποιοτικά, για να
γεφτρώσει τις γεωγραφικές και οικονομικές ανισότητες της Στερεάς.
Κάθε βουλευτικό σώμα οφείλει να δημοσιοποιεί τον προγραμματισμό για να ασκείται
από την αντιπολίτευση ουσιαστική παρέμβαση με έλεγχο για τα πεπραγμένα και για
προτάσεις, πρωτοβουλίες.
Προτείναμε να οργανωθεί ένα Αναπτυξιακό Συνέδριο με τη συμμετοχή των 25 Δήμων
και των 5 Επιμελητηρίων, καθώς και συλλογικοτήτων. Να ακουσθούν οι τοπικές
ανάγκες και να μην τρέχει ο Δήμαρχος να «καλοπιάνει» τον Περιφερειάρχη. Να
Λουκάς Αποστολίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος,
Επικεφαλής της Παράταξης
Δημήτρης Κατσούλης, Περιφερειακός Σύμβουλος

ακουσθούν οι ανάγκες της επιχειρηματικότητας στους βασικούς τομείς της οικονομίας.
Αναμένουμε και θα επιμένουμε.
Το περιβάλλον στη βιομηχανική ζώνη του Δήμου Τανάγρας, Θηβών, Χαλκίδας και
Ωρωπού εκπέμπει SOS, αφενός να μην «ταφούν» επικίνδυνα απόβλητα και επιτέλους
να εκσυγχρονισθεί ο βιομηχανικός χώρος με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο που
θα προσελκύει επιχειρηματίες, αλλά πάντα με σεβασμό στη δημόσια υγεία και τον
άνθρωπο.
Έχουμε διατυπώσει σχετικές προτάσεις για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και
διεύρυνσης της βιομηχανικής ζώνης στην ευρύτερη περιοχή της Ριτσώνας.
Ζητήσαμε πέραν από τους δικαστικούς αγώνες που έχουν ανοιχθεί, αφενός η
Περιφέρεια χωρίς αμφισημίες να παραστεί και αφετέρου ένα ζήτημα εθνικής
εμβέλειας, όπως η βιομηχανική περιοχή μας, πρέπει να υπάρξει διαπεριφερειακή
συνεργασία (Στερεά – Αττική) για το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα.
Για το αγροτικό ζήτημα, έγινε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο και ακούσθηκαν απλά οι
δικαιολογημένα αγανακτισμένοι φορείς αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων κ.ά.
Το Κωπαιδικό ζήτημα, η Πεδιάδα της Σπερχειάδας, της Ξυνιάδας, του Δομοκού, όπως
και το Ληλάντιο πεδίο επιτακτικά ζητούν εγγειοβελτιωτικά έργα, και ορθολογικότερη
διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Στερεάς.
Μαζί με τους 25 ΟΤΑ και τα επιμελητήρια θα αγωνισθούμε δυναμικά και δημοκρατικά
για να αλλάξει «ρότα» η Στερεά Ελλάδα.
Θα επιμείνουμε για την Αξιολόγηση και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό της
Περιφέρειας. Να ξεριζώσουμε την πελατειακή νοοτροπία. Θα επιμείνουμε για τα
μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θα συμβάλουν να αντιμετωπίσουμε την αιμορραγία της
μετανάστευσης.
Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες όπου θεσμικά επιβάλλεται γιατί η Περιφέρεια δεν
ανταποκρίνεται για τις μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στη Στερεά.
Β. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ
Η παράταξη ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ, αποτελούμενη από δυο περιφερειακούς
συμβούλους, τον επικεφαλή Λουκά Αποστολίδη και τον Δημήτρη Κατσούλη, κατά το
πρώτο τρίμηνο κατέθεσε τις ακόλουθες επερωτήσεις και ερωτήσεις.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Ζητήσαμε Ειδική Συνεδρίαση για την παρουσίαση και συζήτηση στο
  Περιφερειακό Συμβούλιο- υπό την νέα του σύνθεση- για τον Ετήσιο και Πενταετή
  Προγραμματισμό δράσεων και Σχεδίων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς
  Ελλάδας, δηλαδή τις προγραμματικές δηλώσεις .
  Ο Περιφερειάρχης απάντησε ότι δεν υπάρχει λόγος παρουσίασης πενταετούς
  προγράμματος διότι πρόγραμμά του είναι το τεχνικό πρόγραμμα του εκτελείται. Η
  απάντηση αποδεικνύει ότι η Περιφερειακή Αρχή ουσιαστικά δεν έχει πρόγραμμα όπως
  είχαμε επισημάνει προεκλογικά.
 2. Υποβάλλαμε επερώτηση για την παντελή έλλειψη Διαφάνειας και
  Λογοδοσίας τον Οργανισμό Πολιτιστικής ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ο οποίος
  εκτός των άλλων χρηματοδοτεί εκδηλώσεις συλλόγων αναπτύσσοντας κατεξοχήν
  πελατειακές σχέσεις σε καθεστώς αδιαφάνειας χωρίς να δημοσιεύονται οι αποφάσεις
  και οι δαπάνες. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί η Διαφάνεια και η Λογοδοσία στον
  Οργανισμό με την δημοσίευση άμεσα των αποφάσεων και των δαπανών.
  Ο περιφερειάρχης αρνήθηκε παραπέμποντας στον ετήσιο απολογισμό. Ουσιαστικά
  επιμένει στη διαχείριση δημοσίου χρήματος με αδιαφάνεια και χωρίς άμεση και
  πραγματική λογοδοσία.
 3. Ζητήσαμε με επερώτησή μας την εφαρμογή της νομοθεσίας για την οριστική
  επιλογή των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας (Γενικών
  Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών) Από το 2014 και μετά δεν έχει γίνει
  επιλογή προϊσταμένων και ορίζονται αναπληρωτές από τον Περιφερειάρχη χωρίς
  αξιολόγηση. Η πρακτική αυτή υποβαθμίζει το κύρος της Διοίκησης, καθιστά τον
  διοικητικό μηχανισμό της Περιφέρεια ευάλωτο σε πελατειακές σχέσεις ενώ μία Ισχυρή
  Περιφέρεια χρειάζεται Διοίκηση με κύρος και αξιολόγηση των στελεχών της από τα
  αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  Ο Περιφερειάρχης περιόρισε την απάντηση στην μη συγκρότηση του Υπηρεσιακού
  Συμβουλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά δεν απάντησε για Υπηρεσιακό
  Συμβούλιο της Περιφέρειας που αξιολογεί Διευθυντές και Τμηματάρχες. Η απάντηση
  δεν είναι ικανοποιητική και θα επανέλθουμε.
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  Υποβάλαμε στον Περιφερειάρχη και στους αρμοδίους Αντιπεριφερειάρχες τις
  ακόλουθες ερωτήσεις από τις οποίες έχουν απαντηθεί μόνο οι τρεις. Οι υπόλοιπες δεν
  απαντήθηκαν παρότι ο νόμος επιτάσσει την απάντηση εντός 15 ημερών, προθεσμία
  που έχει παρέλθει προ πολλού. Την τελευταία την φέραμε τελικά ως επερώτηση όπως
  αναφέρουμε παραπάνω.
 4. Πρόκειται να ενταχθεί στο σύστημα «Απάτητων Βουνών», η ορεινή περιοχή από
  Βαρδούσια έως Οίτη (Απαντήθηκε)
 5. Μέτρα για την ανθεκτικότητα της γεωργίας και τον σχεδιασμό και εκτέλεση
  αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. (Απαντήθηκε)
 6. Σχεδιασμός της Περιφέρειας για την ανάπτυξη των δομών πρωτοβάθμιας υγείας
  και ιδίως των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)
 7. Ανάγκη Διάσωσης της συνοικίας «ΧΑΡΜΑΙΝΑ» στην Άμφισσα και προστασία των
  ΑΝΘΙΒΟΛΩΝ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ (Απαντήθηκε)
 8. Εφαρμογή της νομοθεσίας για την οριστική επιλογή των Προϊσταμένων των
  οργανικών μονάδων της Περιφέρειας (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και
  Τμηματαρχών
  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
  Στην Ειδική Συνεδρίαση ο Επικεφαλής της Παράταξης Λουκάς Αποστολίδης
  έθεσε ως θέμα την κατάσταση της Κωπαϊδας, τα προβλήματα της διαχείρισής και
  τις παραλείψεις της Περιφερειακής αρχής και κατέθεσε προτάσεις για την
  αποτελεσματικότερη διαχείριση.
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia