Η «Υπεύθυνη Διαχείριση των ΑΕΚΚ» στο επίκεντρο Ενημερωτικής Εσπερίδας της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO συνεπής στη δέσμευσή της να παρέχει συστηματική ενημέρωση όλων
των εμπλεκομένων φορέων αναφορικά με την υπεύθυνη διαχείριση Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), διοργάνωσε με επιτυχία
Eνημερωτική Εσπερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, στην Τρίπολη, με θέμα «Υπεύθυνη
διαχείριση των ΑΕΚΚ με σεβασμό στον άνθρωπο & στο περιβάλλον».

Στην Εσπερίδα έδωσαν το παρόν μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, στελέχη της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου καθώς και εκπρόσωποι κατασκευαστικών και
τεχνικών εταιρειών.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και στο πλαίσιο αυτής έγιναν
αναφορές στις νομοθετικές απαιτήσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, στην τρέχουσα
κατάσταση που επικρατεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και στα πολλαπλά
οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από την ορθή διαχείριση
των ΑΕΚΚ. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε ένα πιο χαλαρό και φιλικό κλίμα.
Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Διαχειριστής της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO και Γενικός
Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ,
δήλωσε σχετικά:

«Στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO επενδύουμε στη διαρκή ενημέρωση και στην ανάπτυξη αμφίδρομων και
ειλικρινών σχέσεων με συνεργάτες και φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα,
με τη μετατροπή των ΑΕΚΚ σε πολύτιμες δευτερογενείς πρώτες ύλες, συμμετέχουμε στην
από-ανθρακοποίηση της βιομηχανίας στη χώρα μας».

Η Εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Υπεύθυνη
Διαχείριση ΑΕΚΚ με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη» που πραγματοποιεί
η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO σε όλες τις Περιφέρειες της επικράτειας, με στόχο την ανάδειξη των
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών που προκύπτουν από την
εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου
συνεργατών της.

Σχετικά με την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, συνδυάζοντας το μέγεθος και το κύρος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την εμπειρία
και την εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ, αποτελεί το νέο καινοτόμο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που δίνει νέα ώθηση στην ορθολογική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
Συντονίζει, επιθεωρεί και διασφαλίζει τη νομιμότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
συνεισφέροντας έτσι στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, καθώς και στη βέλτιστη
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η γεωγραφική της εμβέλεια εκτείνεται σε
πάνω από 25 περιφερειακές ενότητες, ενώ στρατηγική της προτεραιότητα αποτελεί η διαρκής
ενδυνάμωση και επέκταση του δικτύου της.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.pedmede-eco.gr

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia