Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού
Καταστήματος Κριεζών ( αριθ. αποφ. 210/2014), στις 18 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα
παρακάτω θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 29/23 απόφασης ΔΣ
  ΚΟΙΠΑΚΑ με θέμα: «Έγκριση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄
  τριμήνου 2023».
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 36/23 απόφασης ΔΣ
  ΚΟΙΠΑΚΑ με θέμα: «Έγκριση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄
  τριμήνου 2023».
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 38/23 απόφασης ΔΣ
  ΚΟΙΠΑΚΑ με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του
  ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΚΑ».
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 39/23 απόφασης ΔΣ
  ΚΟΙΠΑΚΑ με θέμα: «Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης
  2019».
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 40/23 απόφασης ΔΣ
  ΚΟΙΠΑΚΑ με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του
  ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΚΑ».
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 41/23 απόφασης ΔΣ
  ΚΟΙΠΑΚΑ με θέμα: «Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης
  2020».
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής Αιολικής ενέργειας 2023.
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 3 ου τριμήνου οικ. έτους 2023.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθμ. 15/2023 απόφασης
  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Εισήγηση προς το δημοτικό
  συμβούλιο κατανομής πίστωσης ποσού 11.925,00€ στις σχολικές επιτροπές
  του Δήμου “για λειτουργικές δαπάνες σχολείων” (το υπόλοιπο μη
  κατανεμηθέν ποσό από Δ’ κατανομή 2023 συνολικού ποσού 120.675,00€
  σύμφωνα με την υπαρ.13/27-11-2023 απόφαση της Δ.Ε.Π).
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου:
  «Επισκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Πλατείας Καλημεριάνων» του Δήμου
  Κύμης – Αλιβερίου.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου:
  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΑΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
  ΤΗΣ 4 ης ΕΩΣ 7 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΤΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διακοπής εργασιών της Σύμβασης
  εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ
  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4 ης ΕΩΣ 7 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ
  ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», αναδόχου
  εταιρείας GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ.
  Green Construction, με αριθμό μελέτης 11/2021.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου:
  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
  ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ».
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 6 ης παράτασης προθεσμίας του έργου:
  «Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Ζαράκων».
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου:
  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
 16. 20.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ης παράτασης του έργου
  «Επισκευή-Συντήρηση Οικίας Γεωργίου Παπανικολάου».
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ης παράτασης του έργου
  «Ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Νεοχωρίου».
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ης παράτασης του έργου
  «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις οδών Κοινότητας Μετοχίου».
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ης παράτασης του έργου
  «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Άνω Ποταμίας και Παραλία Κύμης».
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ης παράτασης του έργου
  «Ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Μανικίων».
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ης παράτασης του έργου «Κατασκευή
  δρόμου προς Παλαιό Οικισμό (Μαχαλά) Κοινότητας Ζαράκων».
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ης παράτασης του έργου
  «Διαμορφώσεις Κοινοχρήστων Χώρων Βρύσης, Κήπων, Αγ. Βλασίου και
  Μονοδρίου».
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ου  ΑΠΕ και 1 ης  ΣΣΕ του έργου με τίτλο:
  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε.
  ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ».
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1 ου  ΑΠΕ και 1 ης  ΣΣΕ του έργου:
  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
 25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1 ου ΑΠΕ για ήσσονος αξίας
  τροποποιήσεις και της 1 ης ΣΣΕ για το έργο με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ
  ΑΥΛΩΝΟΣ», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1 ου ΑΠΕ για ήσσονος αξίας τροποποιήσεις, του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1 ης Σ.Σ.Ε. για το έργο με τίτλο:
 27. «Επισκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Πλατείας Καλημεριάνων», του Δήμου
 28. Κύμης-Αλιβερίου.
 29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή-
  Συντήρηση Οικίας Γεωργίου Παπανικολάου».
 30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου
  «Ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Νεοχωρίου».
 31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου
  «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις και Κατασκευή Τεχνικών Έργων
  Κοινότητας Οκτωνιάς».
 32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δημιουργίας εισόδου – εξόδου σε
  κτιριακή Εγκατάσταση «Νέο ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο (ελαιοτριβείο –
  συσκευαστήριο ελαιόλαδου) επί της Δημοτικής οδού «Λέπουρα – Δύστος»
  εκτός Σχεδίου του Οικισμού Λέπουρα της Δ.Ε. Δυστίων του Δήμου Κύμης –
  Αλιβερίου, στην θέση «Κοιλάδι» ή «Πύργος», φερόμενης ιδιοκτησίας της
  Εταιρίας «Π.Δήμου – Ε.Πλέσσα Ε.Ε.».
 33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δημιουργίας εισόδου – εξόδου σε
  κτιριακή Εγκατάσταση με τίτλο «Νέα Ισόγεια Προκατασκευασμένη Κατοικία
  με πισίνα» εκτός Σχεδίου του Οικισμού Πόρτο Μπούφαλο της Δ.Ε. Δυστίων
  του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της κας Νίκης Κούρτ.
 34. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δημιουργίας Εισόδου – Εξόδου του
  έργου «Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και σοφίτα», ιδιοκτησίας
  Δροσάτου Λουκίας, στην θέση ”Κάμπος” του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
 35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δημιουργίας Εισόδου – Εξόδου του
  έργου «Συγκρότημα Νέων υπόσκαφων κατοικιών με υπαίθριες
  κολυμβητικές δεξαμενές και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»,
  ιδιοκτησίας Φραγκιουδάκη Αντιόπη, στην θέση ”Χερόμυλος” του Δήμου
  Κύμης – Αλιβερίου.
 36. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δημιουργίας Εισόδου – Εξόδου του
  έργου «Νέα Εμπορική Αποθήκη», ιδιοκτησίας Κιατος Θανας, στην θέση
  ”Ανάθεμα” του οικισμού Αγίου Λουκά, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Ο Πρόεδρος

Ζέρβας Γεώργιος

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia

ΣΑΣ ΞΕΦΥΓΕ