Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας Σοφία Αναγνωστάκου συνυπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών ζώνης λιμένα Ιτέας»,  προϋπολογισμού 471.000 ευρώ, το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε!
Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση μιας σειράς επεμβάσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος και συγκεκριμένα στον υφιστάμενο πεζόδρομο –κατασκευασμένο προ 50ετίας- ο οποίος παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
– Αποξήλωση υφιστάμενων πλακοστρώσεων και κρασπέδων.
– Αφαίρεση χώματος και βλάστησης χαμηλού ύψους.
– Αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και αντικατάσταση τους όπου απαιτηθεί.
– Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου.
– Κατασκευή παρτεριών χωρίς υπερύψωση και φύτευση χαμηλής βλάστησης.
– Κατασκευή ξύλινου deck εκατέρωθεν της οριογραμμής αιγιαλού.
– Διαμόρφωση διαβάσεων στις εγκάρσιες συμβολές των δημοτικών οδών με τον παραλιακό πεζόδρομο.
– Διαμόρφωση πρασίνου.
Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και τη δημοπράτηση του έργου, ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Αλλάζουμε όψη στον παραλιακό
πεζόδρομο της Ιτέας σε συνεργασία πάντα με το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας. Ο υφιστάμενος
πεζόδρομος, 50 χρόνια μετά την κατασκευή του παρουσιάζει σημαντικές φθορές και εμείς
παρεμβαίνουμε για να τις αποκαταστήσουμε, αλλά και για να βελτιώσουμε την παραλιακή
διαδρομή για κατοίκους και επισκέπτες της Ιτέας. Εκτός από την ανακατασκευή του
πεζόδρομου, θα προχωρήσουμε και στην κατασκευή ποδηλατόδρομου».

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας Σοφία Αναγνωστάκου τόνισε: «Το Λιμενικό
Ταμείο Ν. Φωκίδας αξιοποίησε άμεσα τη χρηματοδότηση των 471.000 ευρώ από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την εκπόνηση μελέτης σε μία κεντρική περιοχή της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα, η οποία χρήζει αναβάθμισης. Η αδειοδοτική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε
συνεργασία με την ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκίδας και είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να
αναμένουμε την ολοκλήρωση ενός έργου που θα προσδώσει σημαντικά οφέλη για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia