Σε συνέχεια του από 04-05-2022 εγγράφου περί «Αποξήλωσης όλων των μη πιστοποιημένων Παιδικών χαρών» ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου επανέρχεται, και καλεί όλους τους Προέδρους των κοινοτήτων να προχωρήσουν άμεσα στην αποξήλωση όλων των μη πιστοποιημένων Παιδικών χαρών που δεν έχουν ανακατασκευαστεί, όπως επίσης και των μεμονωμένων παλαιών, σκουριασμένων και φθαρμένων οργάνων παιδικής χαράς για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από Panos_bfs