Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Χουντάσης και το Δ.Σ του Σωματείου Χειριστών & Βοηθών Μηχανημάτων Ν. Εύβοιας ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο που εκπροσωπεί τους αδειούχους χειριστές και βοηθούς χειριστών μηχανημάτων έργου της Εύβοιας, επισημαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και των  Δήμων :

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα έργου, σε εργασίες που ανατίθενται σε εργολάβους  κ.λπ,  σε όλη την Εύβοια  όπως (καθαρισμοί ρεμάτων, διάνοιξης-καθαρισμοί οδών, διαμορφώσεις χώρων εντος πόλεων και οικισμών, έργα αποχέτευσης , ύδρευσης, φυσικού αερίου  κ.λπ)  υποχρεούται να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή  ή για τους βοηθούς χειριστών την απαιτούμενη αναγγελία.

Επίσης οι αρμόδιοι φορείς ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ  οφείλουν θεσμικά να συνεχίσουν να διενεργούν ελέγχους εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να μη αφήνονται περιθώρια στην ανάθεση του χειρισμού εξαιρετικά περίπλοκων και επικίνδυνων μηχανημάτων έργου, σε μη αδειούχους χειριστές για την αποφυγή σοβαρών εργατικών ατυχημάτων με κόστος την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ζητούμε τη εφαρμογή  της ισχύουσας νομοθεσίας όταν διαπιστώνονται  παραβάσεις .

Το Σωματείο μας θα ζητήσει την συγκρότηση συνεργείου από το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, με τους αρμόδιους φορείς ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι στο άμεσο μέλλον.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νικόλαος Χουντάσης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : Ηλίας Γραμματικός

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia