Δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ευβοίας και πρώην
Υπουργού, με αφορμή την από 9/12/22 επιστολή των Επαγγελματιών Στομίου-
Οξυλίθου, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών:
«Εδώ και ένα χρόνο οι επαγγελματίες της περιοχής Στομίου- Οξυλίθου Ευβοίας βιώνουν μια
απομόνωση εξαιτίας της καταστροφής του δρόμου Στομίου- Πλατάνας Οξυλίθου, που τους
έχει οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση.
Είναι αναγκαία η στήριξη τους, πόσο μάλλον όταν η απομόνωσή τους δεν φαίνεται σύμφωνα
με την πρόοδο των εργασιών να αντιμετωπίζεται σε σύντομο χρόνο.»

Από eXpressEvia