Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου Τηλε-Σεμιναρίου, με θέμα το
«Μάρκετινγκ του τουρισμού αειφορίας», το οποίο διοργάνωσε το Επιμελητήριο Εύβοιας στις 30
Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2022 για τους επιχειρηματίες και τα στελέχη ΜμΕ του τουριστικού κλάδου της Βόρειας Εύβοιας.

Η υλοποίηση του Σεμιναρίου αποτέλεσε μια ακόμη δράση του Επμελητηρίου ανάμεσα σε αυτές
που αναπτύσσει στηρίζοντας με συνέπεια κάθε μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό, με αρχικό
στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και απώτερο
επικεντρωμένο στόχο, την ανάπτυξη του τουρισμού αειφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες του κλάδου στη περιοχή μας αλλά και τις διεθνείς τάσεις.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών εξετάστηκαν τα εξής θέματα: Οι σύγχρονες επιπτώσεις της
πανδημίας & του πολέμου στην Ουκρανία – Τα εργαλεία για την ανάλυση και την αξιολόγηση των
αναγκών της ΜμΕ – Πρακτικές συμβουλές μάρκετινγκ αειφόρου τουρισμού – Η διαμόρφωση της
βιώσιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με τις δυνατότητές της εταιρείας – Η αξιοποίηση των εργαλείων
διαμόρφωσης στρατηγικής μάρκετινγκ – Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η διανομή στο Διαδίκτυο.
Η παρουσίαση των θεμάτων από τον εκπαιδευτή Γιάννη Ζέρβα, MA in Economics, συνοδεύτηκε
από παρεμβάσεις των συμμετεχόντων και συζήτηση. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη τους
για τη συνέχεια τέτοιων ποιοτικών πρωτοβουλιών και για την συντονισμένη δράση του ιδιωτικού με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού αειφορίας στη περιοχή.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σεμιναρίου – το οποίο ήταν το δεύτερο μιας σειράς ανάλογων
Σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν για όλη την Περιφέρεια του νομού – ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου, Γιάννης Γεροντίτης δήλωσε :

΄΄ Η όλη στρατηγική και ο γενικότερος προσανατολισμός του Φορέα μας, βασίζεται στο γεγονός
ότι οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν πλέον μια άλλη οπτική για τον τουρισμό την οποία οφείλουμε να την δούμε. Ο νομός μας δεν πρέπει για μία ακόμα φορά να βρεθεί απροετοίμαστος μπροστά στις
αλλαγές που συντελούνται. Η πανδημία και η κρίση που είναι σε εξέλιξη, φέρνουν πιο κοντά το τέλος
του μοντέλου του μαζικού τουρισμού έτσι όπως τον γνωρίζουμε. Κατά συνέπεια για να γίνουμε
ανταγωνιστικοί στον τουριστικό χάρτη της χώρας, θα πρέπει να εστιάσουμε – και αυτό εμείς θα κάνουμε

  • στις κυρίαρχες τάσεις για τα επόμενα χρόνια στον Τομέα, μεταξύ των οποίων είναι: Μια διαρκώς
    αυξανόμενη ζήτηση για μεμονωμένα ταξίδια – Αναζήτηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
    τουρισμού – Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των τουριστών – Πρόταξη της υγείας, της ασφάλειας αλλά του δείκτη αειφορίας για την επιλογή ενός προορισμού ΄΄
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia