Στις 07 Δεκεμβρίου 2022, η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.) έγινε μέλος της Social Economy Europe* μετά από ομόφωνη
απόφαση της ΓΣ της. Η SEE αποτελεί τον πανευρωπαϊκό φορέα εκπροσώπησης της Κοινωνικής
Οικονομίας. Με την ένταξη αυτή άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το οικοσύστημα της κοινωνικής
οικονομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Μέσω της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο. εισάγεται,
θεσμικά πλέον, η επίσημη φωνή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση και προώθηση του
επιχειρηματικού μοντέλου της Κοινωνικής Οικονομίας.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow


Η ένταξη αυτή, μας δίνει την δύναμη και ταυτόχρονα μας επιφορτίζει με ευθύνη ώστε να
διεκδικήσουμε και να πετύχουμε το πανευρωπαϊκό δεδομένο και αυτονόητο: Την στήριξη και
ενίσχυση του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα.
Ως Τριτοβάθμια Συνομοσπονδία, θεσμικός και κοινωνικός εταίρος του Τρίτου Τομέα της
οικονομίας, γινόμαστε η φωνή προς το κέντρο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ο επίσημος φορέας μετάδοσης και εφαρμογής των διεθνών καλών πρακτικών προς το εσωτερικό
της χώρας μας και στα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών.
Η Ένωση φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας, που αποτελεί την
πολυπληθέστερη μεταξύ των Ενώσεων πανελλαδικά, συμμετέχει με εκπροσώπους της, μέσω της
ΠΑ.Σ.Ε. Κ.Αλ.Ο.

Από eXpressEvia