ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 02/12/2022
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ενημερώνουμε τα Μέλη του Σωματείου και καλούμε τους Συναδέλφους να συμμετέχουν στις
εκλογές για την ανάδειξη δύο αιρετών μελών από το μόνιμο προσωπικό και δύο από το προσωπικό με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Ν.Ευβοίας.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 από ώρα 08:00 έως 17:00 στις εγκαταστάσεις του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. (Παραπλεύρως Γηροκομείου) στη Χαλκίδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia