Ειρήνη, Υγεία, Κοινωνική Προκοπή, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη εύχεται η Περιφερειακή Παράταξη “Στερεά Υπεροχής και ο επικεφαλής Δημήτρης Αναγνωστάκης.

Από eXpressEvia