Κατόπιν έκδοσης της με Αρ. Πρωτ.: 117468/7-12-2022 ΚΥΑ διευρύνεται η περίμετρος του 7ετούς
Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ και πλέον συμπεριλαμβάνονται και όσοι
ρητινοκαλλιεργητές εξαιρούνταν από το πρόγραμμα.

Ως γνωστόν, κατά το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος εντάχθηκαν ρητινοκαλλιεργητές μέλη των ΔΑΣΕ και των Δασικών Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.

Όπως είχαμε δεσμευτεί, με την νέα ΚΥΑ εντάσσονται στους επόμενους κύκλους
όλοι οι ρητινοκαλλιεργητές των πυρόπληκτων περιοχών, ανεξαρτήτως της ιδιότητας αυτής, με
προϋπόθεση την συγκέντρωση για τον κάθε ωφελούμενο κατ´ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης
ανά έτος στη ρητινοσυλλογή για τα έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με επικυρωμένο αντίγραφο
ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ή
κατ΄ ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης στην ρητινοσυλλογή για το έτος 2020, σύμφωνα με
επικυρωμένο αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ
, πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ειδικότερα, με την Αρ. Πρωτ.: 117468/7-12-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Εσωτερικών, τροποποιείται η με Αρ. Πρωτ.: 19895/2-03-2022 ΚΥΑ «Ειδικό
πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» και με την νέα απόφαση ισχύουν τα εξής:  

Στο άρθρο 4, η περίπτωση α) της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: 

«α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που απώλεσαν το
εισόδημά τους από τη δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής καθώς και τη δυνατότητα ρητίνευσης για
τα επόμενα έτη, μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του 2021, και οι οποίοι
δραστηριοποιούνταν σε πυρόπληκτες περιοχές εντός των ορίων των κηρυχθέντων σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών των Δήμων Μεγαρέων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας – Αιδηψού και
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, βάσει σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Η παραπάνω προϋπόθεση αποδεικνύεται για κάθε ωφελούμενο από τη συγκέντρωση κατ΄
ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης ανά έτος στη ρητινοσυλλογή για τα έτη 2018 και 2019, σύμφωνα
με επικυρωμένο αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-
ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ή κατ΄ ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης στην ρητινοσυλλογή για το
έτος 2020, σύμφωνα με επικυρωμένο αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και
Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia