Οδηγούμε την ταχύτερη μετάβαση σε αειφόρες κατασκευές με μία σημαντική επένδυση στον
τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει σήμερα την είσοδό του στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.
H ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). H γεωγραφική εμβέλεια του Συστήματος εκτείνεται
στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρ-
νανίας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θήρας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας,
Κοζάνης, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Τρικάλων, Χανίων και Χίου.
Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται με συνέπεια στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ για την πρακτική εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό
κλάδο. Πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση που δημιουργεί νέα δεδομένα στην εναλλακτική
διαχείριση των ΑΕΚΚ με πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς με την ορθολογική
διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια.
Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αποτελούν έναν από τους πλέον
“παραγωγικούς” τομείς αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αφού παράγονται ετησίως
περίπου 850 εκ. τόνοι, ποσό που αντιπροσωπεύει το 25-30% του συνόλου των αποβλήτων της ΕΕ.
Αυτά παράγονται κατά την νέα κατασκευή, την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και γενικώς έργων
υποδομών και οδοποιίας. Ως εκ τούτου, αποτελούνται από πλήθος υλικών (σκυρόδεμα, μέταλλα,
γυαλί, ξύλο, τούβλα, πλαστικά, χώμα άσφαλτο, γύψο), πολλά εκ των οποίων μπορούν να
ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωση αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως προτεραιότητα από την ΕΕ και έχει
αποτυπωθεί στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την ίδια Οδηγία,
η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία από το 2010, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να
επιτύχουν ποσοστό ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ τουλάχιστον 70% μέχρι το 2020.
Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά: «Η
συνεργασία αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την «πράσινη» στρατηγική του Ομίλου, καθώς
η διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον

κλάδο των αειφόρων κατασκευών. Με την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συμβάλλει
στη μετατροπή τους από δυνητικές εστίες ρύπανσης και υποβάθμισης του αστικού και φυσικού
περιβάλλοντος, σε πολύτιμες πρώτες ύλες, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και το
περιβάλλον, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρώπης».
Ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, με τη σειρά του ανέφερε ότι: «Η στρατηγικής
σημασίας συνεργασία του κορυφαίου Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Holcim Group, και της
ΠΕΔΜΕΔΕ, της πολυπληθέστερης και μοναδικής με ευρωπαϊκή εκπροσώπηση εργοληπτικής
οργάνωσης, σηματοδοτεί μία νέα αρχή για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και τη λειτουργία της ΠΕΔΜΕΔΕ
ECO. Με γνώμονα την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του ΣΣΕΔ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι βέβαιο ότι
θα επιτευχθεί και θα προαχθεί ο στόχος και των δύο εταιριών για την κυκλική οικονομία καθώς και
την εξυγίανση και αναβάθμιση του κλάδου.»

VelisariouText
Banos
Fafoutis
Dourmas
Georgiou
Gikas
Kiousis
Kotis
Kousoula
Labrou
Lathouras
Levedi
Markou
Megaritis
Mexi
Mirotsos
NKiousis
Rigos
Stamou
Thalassinou
Thomas
Zervas
Sakelaraki
Tsaklari
Tsokani
Vathi
Zervas
Agelou
Aidini
Baka
Betas
Damianos
Dariveri
Giamarelos
Gianakaras
Kabouri
Karvounis
Katsos
Kodou
Makarona
Mastradona
Nikolaou
Rogas
Epimenoume
Falidas
Gerokostantis
Koukouzas
Lamprou
Pnevmatikos
Triadafilou
Afrati
Mekra
Paleologou
Spirou
Tsamaris
Zarganis
Agelopoulou
Amerikanou
Batsa
Charmadas
Gournis
Lagos
Lamprou
Marinaki
Papoutsi
Petraki
Retsas
Sispirosi
Stoupi
Thalassinos
Thalassinou
Thomas
Zacharias
previous arrow
next arrow

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 36 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της μεταστροφής του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @ Xtizoume Mazi , στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube
@Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ


Σχετικά με τη Holcim
Η Holcim χτίζει την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, η Holcim κάνει πραγματικότητα την ανάπτυξη πιο πράσινων πόλεων και πιο έξυπνων υποδομών αλλά και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Holcim εξελίσσεται σε μια εταιρία καθαρού μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, έχοντας πάντα τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες στην καρδιά της επιτυχίας της. Η εταιρία προωθεί την κυκλική οικονομία και ως πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση φροντίζει να χτίζει περισσότερα με λιγότερα. Η Holcim αποτελείται από 70.000 ανθρώπους παθιασμένους με τη δημιουργία προόδου για τον άνθρωπο και τον πλανήτη σε 70 αγορές και 4 δραστηριότητες:
Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Λύσεις & Προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.holcim.com, ενώ μπορείτε να μάθετε
περισσότερα για το νέο όραμα του Ομίλου στη διεύθυνση www.holcim.com/about-holcim

ΠΕΔΜΕΔΕ
Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)
ιδρύθηκε το 1935 και καλύπτει όλο το φάσμα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ατομικών και Εταιρειών έως & 7ης τάξης) και των στελεχών τους που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων.
Η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπεί τον Κατασκευαστικό κλάδο διεθνώς. Με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη είναι η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που είναι μέλος σε ευρωπαϊκές οργανώσεις της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας:
• FIEC- European Construction Industry Federation, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Εταίρο
• EIC- European International Contractors
• EDA- European Demolition Association
• EDI – European Decontamination Institute
• ACRP- European Association for Construction, Repair, reinforcement & Protection

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia