Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του
έργου: «EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων».
Το έργο περιλαμβάνεται στο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ)
για την Ανάδειξη της ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών
Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της
σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και
Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)».
Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου
Λεβαδέων με την προμήθεια:
 Ενός καινούριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων (4Χ4), με τον παρακάτω συνοδευτικό
εξοπλισμό: ανατρεπόμενη καρότσα, χλοοκοπτικό βραχίονα με κλαδευτική κεφαλή και
κεφαλή καταστροφέα, λεπίδα εκχιονισμού, αλατοδιανομέα, δεξαμενή νερού.
 Δυο καινούργιων μηχανημάτων, πολλαπλών χρήσεων, με τον παρακάτω συνοδευτικό
εξοπλισμό: Κουβά Φόρτωσης πολλαπλών χρήσεων, εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στις 600.000 ευρώ, καλύπτοντας πλήρως τον αρχικό
προϋπολογισμό.
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης
Σπανός δήλωσε:

«Εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο του Δήμου
Λεβαδέων και εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση ύψους 600.000 ευρώ για την αγορά
μηχανημάτων πολλαπλών χρήσεων. Βασικός μας στόχος είναι η ενίσχυση του μηχανισμού
πολιτικής προστασίας του δήμου Λεβαδέων για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων ή ακραίων
καιρικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους. Ελπίζουμε βεβαίως, αυτές οι ανάγκες να
αποδειχτούν ελάχιστες και τα νέα μηχανήματα να αξιοποιηθούν κυρίως σε αναπτυξιακά
έργα του Δήμου Λεβαδέων».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia

ΣΑΣ ΞΕΦΥΓΕ