Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός κήρυξε την έναρξη των εργασιών και
προήδρευσε της 1 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 16
Νοεμβρίου 2022, στην Αράχοβα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εκκλησίας, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και
πιστοποίησης, δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων,
φορέων υλοποίησης, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων.
Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-
2027». Οι συνολικοί πόροι του ανέρχονται σε 426.065.902 €
και κατανέμονται αφετηριακά
ως εξής:
54.000.000 € για επιχειρηματικότητα – καινοτομία (πάνω από διπλάσιοι πόροι σε
σχέση με την τρέχουσα περίοδο).
180.000.000 € για υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα,
πολιτική προστασία, οδική ασφάλεια, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισμό – τουρισμό.

76.000.000 € για αστική ανάπτυξη και ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις.
108.000.000 € για δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου, για την καίρια αντιμετώπιση
των προβλημάτων των ευπαθών και ευάλωτων συμπολιτών μας.

Επισημαίνεται, ότι τα 315.684.496 € (το 74,1% του συνολικού προϋπολογισμού του
Προγράμματος) αποτελούν τη συμμετοχή του ΕΤΠΑ και τα 110.381.406 € (25,9% του
συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ένα ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού
προϋπολογισμού θα διοχετευθεί στα μεταφερόμενα έργα του προηγούμενου
προγράμματος.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia