1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Π.
«Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 και στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη
16 Νοεμβρίου 2022 στην Αράχοβα. σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
Οι ημερήσιες διατάξεις και οι σχετικοί φάκελοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ
Προγράμματος Στερεά Ελλάδα www.stereaellada.gr

Η 1η Επ.Πα. 2021-2027 έχει ώρα προσέλευσης 09:00 π.μ. και ώρα έναρξης εργασιών 09:30 π.μ.
και το πρόγραμμα για την 6η Επ.Πα. 2014- 2020 έχει ώρα προσέλευσης στις 14:30 μ.μ. και ώρα έναρξης εργασιών στις15:00 μ.μ.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia