Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σε συνεδρίαση
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών ( αριθ. αποφ. 210/2014), στις 28 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, προκειμένου να
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Συζήτηση σχετικά με την διάνοιξη δρόμου που ξεκινά από τα διοικητικά
  όρια της ΤΚ Βέλους και προορίζεται να καταλήξει στην ΤΚ Καλεντζίου για
  την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης νέων ανεμογεννητριών.(σχετ. το υπ’
  αριθ. 18603/22-11-2022 αίτημα της αντιπολίτευσης).
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθμ.14/2022 απόφασης
  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: « Μεταβολές σχολικών
  μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους
  2023-2024».
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ. αρ. 15/2022 απόφασης ΔΕΠ
  με θέμα: « Παραχωρήσεις αιθουσών σχολείων , προαύλιων χώρων για τις
  ανάγκες συνδέσμων, συλλόγων, φορέων του δήμου μας για:
  Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος , Πολιτιστικές
  εκδηλώσεις –δρώμενα , προγράμματα εκπαίδευσης , εξετάσεων, εκμάθησης
  , χρήσεις κοινής ωφελείας».
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος ακύρωσης της υπ. αρ. 163/2022
  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκρισης ή μη εισηγητικής
  έκθεσης 2 ου τριμήνου οικ. έτους 2022» και λήψη νέας.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη εισηγητικής έκθεσης 3 ου τριμήνου οικ.
  έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
Ζέρβας Γεώργιος

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia