Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) συμμετείχε στο Συνέδριο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 στο Δημαρχείο Περιστερίου υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής και του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα βασικά θέματα του συνεδρίου της ΑΣΔΑ ήταν «Διαδικασίες
σχεδιασμού της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020», «Πορεία υλοποίησης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020» και «Καλές πρακτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα».
Στη θεματική ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «Η Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014–2020: Καινοτόμα Εργαλεία και Ψηφιακές Υπηρεσίες», την ΚΕΕΕ εκπροσώπησε ο κ. Στέλιος Καζνέσης, εκ μέρους του Τεχνικού Συμβούλου της
Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος», δικαιούχος της οποίας είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που παρέθεσε ομιλία για τους θεσμούς και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καζνέσης ανέλυσε τον ρόλο της ΚΕΕΕ στην
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αναβάθμιση των λειτουργιών της ΚΕΕΕ
για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στη συγκεκριμένη ενότητα του Συνεδρίου, συμμετείχαν, επίσης, με ομιλίες τους ο κ. Σπύρος Καζιάνης, Senior Project Manager και Εμπειρογνώμονας
Πληροφορικής της ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε., ο κ. Θωμάς Πουφινάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Επιστημονικός Συνεργάτης της ΑΠΟΨΗ ΑΕ σε θέματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, η κ. Λία Λάππα, Δημοσιογράφος –συγγραφέας και ιδιοκτήτρια
της start-up Lappa projects, ο κ. Πασχάλης- Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, Research Director της Palmos Analysis, ο κ. Σωτήρης Βαρέλας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η κ. Νυμφοδώρα
–Μαρία Ραυτοπούλου, Project Manager – Data Analyst του Apopsi Group of Companies.
Το έργο της ΚΕΕΕ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι καθοριστικό. Έως σήμερα, το περιβάλλον των αδειοδοτήσεων που επικρατούσε ήταν μεταβαλλόμενο και σε αυτό εμπλέκονταν πολλοί φορείς, κάτι το οποίο οδηγούσε σε πολυπλοκότητα και «φόρτο» για τις επιχειρήσεις. Μέσω τη ΚΕΕΕ, όμως, περνάμε σε μια νέα εποχή με ένα ξεκάθαρα ορισμένο περιβάλλον αδειοδοτήσεων που
χαρακτηρίζεται από μειωμένη διοικητικό φόρτο και ενίσχυση της συνολικής υπηρεσίες μιας στάσης για το οικοσύστημα «Αδειοδοτήσεων». Αυτό μια τομή για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Η ΚΕΕΕ προτείνει να χαρτογραφηθεί και να μοντελοποιηθεί το οικοσύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα.
Με βάση τα παραπάνω, στόχος είναι:

  1. Η προτυποποίηση και χαρτογράφηση του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου για την αδειοδότηση επιχειρήσεων.
  2. Η δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε θέματα αδειοδότησης επιχειρήσεων.
  3. Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΚΕΕΕ προς τις επιχειρήσεις
  4. Η λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της ΚΕΕΕ και τω μελών της στο πεδίο της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
    Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα οικονομίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, εκπροσωπώντας περίπου 880.000 επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων, οι οποίες διατηρούν μια μόνιμη και αμφίδρομη επικοινωνία.
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia