Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνεταιρισμού ΞΕΝΟΦΩΝ ο οποίος σύντομα θα υποβάλει αίτημα για άδεια
λειτουργίας ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων
των Δημοσιογράφων.


Η σύνθεση του Προεδρείου, που εξελέγη ομόφωνα έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑ (ΕΣΗΕΑ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΑΤΑΣ (ΕΣΠΗΤ)
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΚΗΣ ΔΙΟΓΟΣ (ΕΣΗΕΑ)
ΜΕΛΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ (ΕΣΗΕΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)

ΦΑΝΗ ΣΟΒΙΤΣΛΗ (ΕΣΗΕΜ-Θ)

Στο Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι συνάδελφοι:

ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
ΑΓΑΤΣΑ (ΕΣΗΕΑ)
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΠΗΝ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΡΑΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ (ΕΣΠΗΤ)
ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ (ΕΣΗΕΑ)

Το Δ.Σ. συγκροτεί ήδη το φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση άδειας
λειτουργίας στον ΟΠΙ με βάση τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει, σε όλη την Ελλάδα, η διαδικασία υποβολής
δηλώσεων ενδιαφέροντος εκπροσώπησης από τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ. Η φόρμα της
δήλωσης αλλά και οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή της, έχουν διατεθεί
στα μέλη τους, από την ΕΣΗΕΑ και τις δημοσιογραφικές Ενώσεις ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜ-
Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε καθώς ο ΞΕΝΟΦΩΝ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τους
και έχει τη στήριξή τους. Είναι επίσης διαθέσιμη στις ιστοσελίδες των ενώσεων και
στο www.xenophonrights.gr.
Ο ΞΕΝΟΦΩΝ δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2022 για να ενοποιήσει και να
ισχυροποιήσει ολόκληρο τον δημοσιογραφικό κλάδο της Ελλάδας αλλά και των
ανταποκριτών στο εξωτερικό. Σκοπός του η διεκδίκηση και είσπραξη των
πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων όπως προκύπτουν από την εύλογη
αμοιβή, την ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων τους στο διαδίκτυο και όλες τις άλλες
θεσμοθετημένες πηγές.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia