Υπεγράφη την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, η σύμβαση για τη «Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες – δομές του Δ. Χαλκιδέων», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία.
Η μελέτη, συμβατικού ποσού 130.337,49 ευρώ (με Φ.Π.Α), χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αποτελεί προϋπόθεση ώστε, μετά την έγκρισή της από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, ο Δήμος Χαλκιδέων να προχωρήσει στην υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας και στη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού στο σύνολο των σχολικών δομών του.
Επιπλέον, κρίνεται άκρως απαραίτητη και αναγκαία, κυρίως για λόγους ασφάλειας ανθρώπινων ζωών, κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας και συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς των σχολικών κτηρίων ως προς την πυρασφάλειά τους, εφόσον θα οδηγήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 7 μήνες.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από admin