Το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με τις καθυστερήσεις στην εξέταση των
αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, φέρνει στη Βουλή ο Θανάσης Ζεμπίλης.
Ειδικότερα, με την αρ.πρωτ.: 793/10.11.2022 Ερώτησή του προς τον αρμόδιο
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, ο Βουλευτής Ευβοίας
αναφέρει τα εξής:    
«Μείζον ζήτημα έχει δημιουργηθεί για τις καθυστερήσεις στην εξέταση των
αντιρρήσεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. Το βασικό πρόβλημα
έγκειται στο ότι τα διαφιλονικούμενα ακίνητα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, με
αποτέλεσμα όσοι ιδιοκτήτες εκτάσεων έχουν καταθέσει αντιρρήσεις κατά των
δασικών χαρτών να βρίσκονται σε ομηρία.   
Ειδικότερα για την Εύβοια, οι υποθέσεις που εκκρεμούν είναι περίπου 8.000, ενώ
προβλέπεται ότι η διεκπεραίωση των συγκεκριμένων υποθέσεων στη Διεύθυνση
Δασών Εύβοιας θα γίνει από τρεις επιτροπές. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό
πλαίσιο, οι αντιρρήσεις πρέπει να εξεταστούν από τριμελή επιτροπή, την οποία
απαρτίζουν ένας δασολόγος, ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος. Οι επιτροπές
αυτές, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει για να εξετάσουν τις
αντιρρήσεις, γεγονός που επιτείνει την ομηρία των ιδιοκτητών, η οποία θα
συνεχιστεί για αρκετά χρόνια, αφού προβλέπεται για την κάθε επιτροπή να εξετάζει
100 υποθέσεις το μήνα. Συνεπώς, εφόσον όλα πάνε καλά, η διαδικασία της
εξέτασης όλων των αντιρρήσεων στην Εύβοια για σφάλματα, αναφορικά με τους
δασικούς χάρτες θα ολοκληρωθεί σε μία τριετία.        
Πρόκειται αναμφίβολα για μεγάλο χρονικό διάστημα που προκαλεί αναστάτωση
στους ιδιοκτήτες και ανασφάλεια δικαίου στην κτηματαγορά. Η Πολιτεία οφείλει να
βρει τρόπους να επισπεύσει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η επίσπευση της
διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών
θα μπορούσε να γίνει αφενός, με τη σύσταση περισσότερων επιτροπών και την
παροχή κινήτρων για την εξέταση περισσότερων υποθέσεων ανά μήνα και
αφετέρου, με την υιοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών που θα εξετάζουν μαζικά ίδιες
περιπτώσεις για να μην υπάρχει καθυστέρηση.  
 
Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας:   
 
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία
εξέτασης των αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών;».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia