Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής
δραστηριότητας από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, το απόγευμα της Τρίτης
22 Νοεμβρίου, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή ‘’ΓΑΪΔΑΡΟΣ’’ (Μπουρνώντας
Ανθηδώνος) Β. Ευβοϊκού κόλπου δύο (02) ερασιτέχνες αλιείς (ένας 62χρονος ημεδαπός και
ένας 31χρονος αλλοδαπός) να έχουν αλιεύσει από κοινού δυο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι
(2.920) ζώντα άτομα αχινών σε απαγορευμένη χρονική περίοδο και καθ’ υπέρβαση του
ημερήσιου ορίου αλιείας του είδους.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Προαναφερθείσα ποσότητα κατασχέθηκε από το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας και επαναποντίστηκε στη θάλασσα κατά τα νόμιμα ενώ
κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Από eXpressEvia