Υλοποιώντας το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία, η δήμαρχος κα Έλενα Βάκα είχε την χαρά να υποδεχθεί τον Γεράσιμο Φεσσιάν, στέλεχος της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Πολιτικών της Τ.Α. και μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Από eXpressEvia