Με επιστολή που απέστειλε ο κ. Γιάννης Μανώλης, υποψήφιος Δήμαρχος Καρύστου. προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Κ. Μπαγινέτα, ζητάει την οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων για την αντιμετώπιση των
ανατιμήσεων σε ζωοτροφές και καύσιμα, καθώς και την άμεση τοποθέτηση κτηνιάτρου στο Δήμο Καρύστου.

VelisariouText
Banos
Fafoutis
Dourmas
Georgiou
Gikas
Kiousis
Kotis
Kousoula
Labrou
Lathouras
Levedi
Markou
Megaritis
Mexi
Mirotsos
NKiousis
Rigos
Stamou
Thalassinou
Thomas
Zervas
Sakelaraki
Tsaklari
Tsokani
Vathi
Zervas
Agelou
Aidini
Baka
Betas
Damianos
Dariveri
Giamarelos
Gianakaras
Kabouri
Karvounis
Katsos
Kodou
Makarona
Mastradona
Nikolaou
Rogas
Epimenoume
Falidas
Gerokostantis
Koukouzas
Lamprou
Pnevmatikos
Triadafilou
Afrati
Mekra
Paleologou
Spirou
Tsamaris
Zarganis
Agelopoulou
Amerikanou
Batsa
Charmadas
Gournis
Lagos
Lamprou
Marinaki
Papoutsi
Petraki
Retsas
Sispirosi
Stoupi
Thalassinos
Thalassinou
Thomas
Zacharias
previous arrow
next arrow

Συγκεκριμένα, ο κ. Μανώλης αναφέρει στην επιστολή :
«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Η κτηνοτροφία αποτελεί βασική πλουτοπαραγωγική πηγή της Νότιας Εύβοιας και συγκεκριμένα του Δήμου Καρύστου. Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή το ζωικό κεφάλαιο φτάνει σχεδόν τα 250.000
γιδοπρόβατα, ενώ υπάρχουν και δύο ιδιωτικά υπερσύγχρονα σφαγεία. Το αρνί και το κατσίκι Καρύστου έχουν μεγάλη φήμη τόσο στην Ελληνική αγορά, όσο και στο εξωτερικό. Αυτός, άλλωστε, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που γίνονται και αρκετές εξαγωγές κρέατος.
Παρόλα αυτά, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αυξήσεις σε ζωοτροφές και ενέργεια εγείρουν σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας των κτηνοτρόφων. Η απώλεια ζωικού κεφαλαίου θα είναι ραγδαία και, ως εκ τούτου, αρκετοί κτηνοτρόφοι θα αναζητήσουν εναλλακτικό επάγγελμα.
Προκειμένου να ανακοπεί η συγκεκριμένη τάση, πρέπει να ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενισχυθούν αφενός, για να
εξισορροπήσουν τη ζημία από την μεγάλη αύξηση στην τιμή των ζωοτροφών και αφετέρου, για να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανατιμήσεις στην τιμή των καυσίμων.
Ειδικότερα, όμως, για την περιοχή του Δήμου Καρύστου, ο κτηνοτροφικός κόσμος και οι έμποροι κρέατος έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, που σχετίζεται με την έλλειψη
κτηνίατρου. Το συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία σφαγής και εμπορίας του προϊόντος, με αποτέλεσμα να έχουν ακυρωθεί παραγγελίες λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων. Ενώ, λοιπόν, η περιοχή διαθέτει την απαραίτητη υποδομή με δύο
υπερσύγχρονα σφαγεία, η έλλειψη απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού λειτουργεί ως τροχοπέδη. Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να βρει λύση και να τοποθετήσει κτηνίατρο στην περιοχή, καθώς η απουσία του αποτελεί βασικό αποτρεπτικό λόγο για την προώθηση των
κτηνοτροφικών προϊόντων.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia