Με επιστολή που απέστειλε ο κ. Γιάννης Μανώλης, υποψήφιος Δήμαρχος Καρύστου. προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Κ. Μπαγινέτα, ζητάει την οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων για την αντιμετώπιση των
ανατιμήσεων σε ζωοτροφές και καύσιμα, καθώς και την άμεση τοποθέτηση κτηνιάτρου στο Δήμο Καρύστου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μανώλης αναφέρει στην επιστολή :
«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Η κτηνοτροφία αποτελεί βασική πλουτοπαραγωγική πηγή της Νότιας Εύβοιας και συγκεκριμένα του Δήμου Καρύστου. Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή το ζωικό κεφάλαιο φτάνει σχεδόν τα 250.000
γιδοπρόβατα, ενώ υπάρχουν και δύο ιδιωτικά υπερσύγχρονα σφαγεία. Το αρνί και το κατσίκι Καρύστου έχουν μεγάλη φήμη τόσο στην Ελληνική αγορά, όσο και στο εξωτερικό. Αυτός, άλλωστε, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που γίνονται και αρκετές εξαγωγές κρέατος.
Παρόλα αυτά, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αυξήσεις σε ζωοτροφές και ενέργεια εγείρουν σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας των κτηνοτρόφων. Η απώλεια ζωικού κεφαλαίου θα είναι ραγδαία και, ως εκ τούτου, αρκετοί κτηνοτρόφοι θα αναζητήσουν εναλλακτικό επάγγελμα.
Προκειμένου να ανακοπεί η συγκεκριμένη τάση, πρέπει να ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενισχυθούν αφενός, για να
εξισορροπήσουν τη ζημία από την μεγάλη αύξηση στην τιμή των ζωοτροφών και αφετέρου, για να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανατιμήσεις στην τιμή των καυσίμων.
Ειδικότερα, όμως, για την περιοχή του Δήμου Καρύστου, ο κτηνοτροφικός κόσμος και οι έμποροι κρέατος έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, που σχετίζεται με την έλλειψη
κτηνίατρου. Το συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία σφαγής και εμπορίας του προϊόντος, με αποτέλεσμα να έχουν ακυρωθεί παραγγελίες λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων. Ενώ, λοιπόν, η περιοχή διαθέτει την απαραίτητη υποδομή με δύο
υπερσύγχρονα σφαγεία, η έλλειψη απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού λειτουργεί ως τροχοπέδη. Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να βρει λύση και να τοποθετήσει κτηνίατρο στην περιοχή, καθώς η απουσία του αποτελεί βασικό αποτρεπτικό λόγο για την προώθηση των
κτηνοτροφικών προϊόντων.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia