Τοποθέτησητου Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην Υπουργού, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

“Με την τοποθέτησή μου στην κατ’ άρθρο συζήτηση, θα σταθώ κυρίως στις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την επιφύλαξη μου στην επί της αρχής ψήφο μου και ξεκινώ με το άρθρο που αφορά στην υποχρέωση των παραγωγών κατασκευαστών, αλλά και διανομέων μεταπωλητών, να εφαρμόσουν πλήθος μέτρων στην κατασκευή τους, η συσκευασία τους και διανομή, τις λειτουργίες χρήσης ή συναρμολόγησης, συντήρησης κλπ., που τα καθιστούν προσβάσιμα στους αναπήρους.

Μάλιστα, αναφέρεται στο σχετικό κείμενο ότι, αν ο κατασκευαστής του προϊόντος δεν έχει φροντίσει ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του νόμου, η ευθύνη μεταβιβάζεται στον διανομέα μεταπωλητή. Απότα σχόλια όμως, ιδιαίτερα των μεγάλων εταιρειών, κύριε Υπουργέ, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, σχετικά με την ευθύνη αυτή προκύπτει ότι ο διανομέας δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα εργαλεία ώστε να παρέμβει στο προϊόν και η ευθύνη δεν βαρύνει εκείνον.Επομένως, αυτή η διάταξη είναι, ουσιαστικά, κενή περιεχομένου.

Σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες, το ίδιο το άρθρο 5 εξ αρχής περιλαμβάνει δύο μεγάλες εξαιρέσεις. Πρώτον, εξαιρούνται από τη συμμόρφωση οι υπηρεσίες αστικών,προαστιακών και περιφερειακών μεταφορών, που σε μεγάλο βαθμό είναι δημόσιες και, δεύτερον, εξαιρούνται,επίσης, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,που μπορούν να μην προσαρμοστούν με καμία προδιαγραφή ή και γενικότερη υποχρέωση τήρησης απαιτήσεων. Για αυτό και η επιτροπή των ατόμων με αναπηρία προτείνει, τουλάχιστον, να μην απαλλαγούν από τις προδιαγραφές προσβασιμότητας των υποδομών τους, που είναι υποχρέωση απορρέουσα του ΓΟΚ.

Εκεί, όμως, που όλο το πνεύμα του νόμου ανατρέπεται είναι στο άρθρο 14, όπου προβλέπεται ρητά ότι οι φορείς οικονομικού ενδιαφέροντος προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, μπορούν, καταθέτοντας μια έκθεση όπου να τεκμαίρεται ότι το κόστος ενεργειών εφαρμογής του νόμου τους επιβαρύνει δυσανάλογα, να μην προβούν στις ανάλογες προσαρμογές, στις επιβαλλόμενες προσαρμογές. Μάλιστα οι μικρές επιχειρήσεις προϊόντων μπορούν να επικαλεστούν και το δυσβάσταχτο κόστος χωρίς να συντάξουν αυτήν την έκθεση.

Από τα σχόλια στη διαβούλευση, ακόμη και πολύ μεγάλων εταιρειών, είναι ολοφάνερο ότι καμία δεν προτίθεται να εφαρμόσει το νέο νόμο, βλέποντας στο άρθρο 14 το εργαλείο που τους προσφέρει ο ίδιος ο νόμος για αυτό και αναφέρω έτσι και η συγκεκριμένη εταιρεία. Ο ΟΤΕ, μάλιστα, δηλώνει ένα υπέρογκο ποσό 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από πιθανή ανάγκη προσαρμογής του τηλεοπτικού υλικού της συνδρομητικής του πλατφόρμας, για να στηρίξει εκ νέου την έκθεση που θα καταθέσει.

Σε κάθε περίπτωση, στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη μνεία σε πιθανή χρηματοδότηση από πλευράς του Κράτους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να φέρουν σε πέρας τις απαραίτητες προσαρμογές.

Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να δεσμευτείτε. Σας το είπαν όλοι, τουλάχιστον στη διαδικασία αυτή που αυτή την ώρα υπηρετούμε. Ξέρετε τι θα μείνει στο τέλος; Ότι υπάρχει ζήτημα. Είναι η πραγματική έλλειψη της διάθεσης από το Κράτος να επιχορηγήσει την προσβασιμότητα των αναπήρων πολιτών σε προϊόντα και υπηρεσίες, από αυτήν την περίπτωση και μόνο.Άλλωστε, από το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», είναι φανερό ότι τα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν προορίζονται σε μέτρα κατοχύρωσης της προσβασιμότητας, αλλά σε γενικές δράσεις ενημέρωσης για θέματα αποφυγής διακρίσεων και σεβασμού της διαφορετικότητας. Άλλο το ένα πράγμα, άλλο το άλλο.

Με το άρθρο 31, που αφορά στην παραχώρηση ακινήτων που βρίσκονται εντός των ζωνών απολιγνιτοποίησης, δίνεται, στο πλαίσιο του σχεδίου της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, η δυνατότητα παραχώρησης εδαφών, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν το έχω δει ότι τελούν και πολύ αυτά υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Σας το λέω εγώ ως πρώην Υπουργός,γιατί τα έχω παρακολουθήσει από κοντά αυτά τα πράγματα. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα μεταβίβασης τους προς την εταιρεία «Μετάβαση Α.Ε.». Ασφαλώς και δεν διαφωνούμε με την αξιοποίηση αυτών των εκτάσεων, όμως η παραχώρηση αυτή δεν συνάδει απολύτως με το γενικότερο πνεύμα της αξιοποίησής τους στον πρωτογενή τομέα, όπως αναφέρεται μέσα στη ρύθμιση που προτείνετε. Με αυτό το άρθρο νομιμοποιείται η «Μετάβαση Α.Ε.» να παρακάμψει διαδικασίες, προκειμένου να αποδώσει κατευθείαν και έναντι τιμήματος, εκτάσεις που βρίσκονται στις ζώνες απολιγνιτοποίησης.

Είναι ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός της μη συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία, διότι στη σχετική συζήτηση του νομοσχεδίου απολιγνιτοποίησης είχαν κατατεθεί πάρα πολλές προτάσεις για την αξιοποίηση αυτών των εδαφών. Προτάσεις τις οποίες θα επαναλάβουμε στην Ολομέλεια,αλλά εγώ σας λέω από τώρα ότι ασφαλώς μια αξιοποίηση που θα έχει ιδιαίτερο σημείο αναφοράς τον αγροτικό τομέα για αυτές τις εκτάσεις θα την επαναφέρουμε και θεωρούμε ότι αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα ήδη μιας απασχόλησης που έχει ο αγροτικός τομέας, αλλά και είναι, ιδιαίτερα μετά τα όσα βιώνει η περιοχή από πλευράς απασχόλησης, να έχουμε μόνη δραστηριότητα, η οποία να μπορεί να τους κρατήσει εκεί να είναι η αγροτική δραστηριότητα.

Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το άρθρο 34 που αναφέρεται στη μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων υλοποίησης από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών. Δεν χρησιμοποίησαν φαίνεται στους ελέγχους, για την πιστοποίηση της εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποβληθεί και κυρίως δεν χρησιμοποίησαν μηχανικούς. Υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία των ελέγχων, είναι διάτρητη, είναι μια ακόμη αστοχία που δείχνει την επιπολαιότητα με την οποία παρακολουθείται η διαδικασία των ελέγχων. Και να θυμίσουμε ότι πολύ συχνά πρόκειται για ελέγχους σε επενδυτικά σχέδια πολλών εκατομμυρίων.

Θα πούμε περισσότερα στη β’ ανάγνωση, αλλά κυρίως στην Ολομέλεια, ξεκαθαρίζοντας και πάλι ότι αυτά, ιδιαίτερα που αφορούν την προσβασιμότητα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα δυνατότητας,είναι κάτι για το οποίο οπωσδήποτε και εμείς από τη δική μας πλευρά, όχι μόνο αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι είναι θετικές οι παρεμβάσεις, αλλά κυρίως στο μεγάλο ζήτημα της πράξης στην εφαρμογή θα είναι για εμάς σημείο αναφοράς στη λειτουργία μας στο συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.”

BINTEO

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia