Προς τον Πρόεδρο του ΔΣ 

κ. Γεώργιο Ζέρβα.

Πρόεδρε. 

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Δημήτρης Θωμάς, Αλεξάνδρα Θαλασσινού και Κωνσταντίνος Κέκης, ζητάμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσουμε για το θέμα της διάνοιξης δρόμου, (η οποία ξεκίνησε όλως αιφνιδίως πριν λίγες μέρες), που ξεκινά  από τα διοικητικά όρια της ΤΚ Βέλους. (περιοχή παλιάς χωματερής),  και προορίζεται να καταλήξει, (αφού προηγουμένως διέλθει από τα διοικητικά όρια της ΤΚ Δύστου), στην ΤΚ Καλεντζίου για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης νέων  ανεμογεννητριών.

Να σημειωθεί ότι κατά της εγκατάστασης των  συγκεκριμένων  ανεμογεννητριών στο Καλέντζι  έχει ασκηθεί προσφυγή στο ΣΤΕ από τους φορείς των τριών αυτών περιοχών και έχει προσδιοριστεί η εκδίκασή της στις αρχές του επόμενου έτους.

Πρόεδρε,

Ζητάμε τις άμεσες προβλεπόμενες από την νομοθεσία δικές σου ενέργειες.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia